Szukanie 'Aviva bancassurance'

Bancassurance- wpływ na dzialalnosc banku i instytucji ubezpieczeniowej.


Rozdzial I
Sektor bankowy i ubezpieczeniowy w teorii

1 Pojecie i zakres działalności banków
1.1 Etapy rozwoju bankowosci w Polsce
1.2 Pojecie banku
1.3 Rodzaje banków
1.4 Zakres działalności banków
2 Operacje bankowe i ich specyfika
2.1 Rodzaje operacji bankowych
2.2 Operacje aktywne
2.3 Operacje pasywne
2.4 Operacje posredniczace
3 Pojecie i zakres działalności ubezpieczeniowej
3.1 Definicja i cechy ubezpieczen
3.2 Rodzaje ubezpieczen
4 Ubezpieczenia gospodarcze i ich specyfika
4.1 Funkcje ubezpieczen gospodarczych
4.2 Formy organizacji ubezpieczen gospodarczych
5 Instytucje nadzoru działalności ubezpieczeniowej
6 wzajemne zaleznosci miedzy bankami i instytucjami ubezp.
6...

więcej

Gotowe wzory i przykładowe prace: magisterskie, licencjackie, inżynierskie, dyplomowe.

Strona  obejmuje przykładowe spisy treści : magisterskie, dyplomowe, licencjackie.

Do kogo skierowana jest nasza oferta.

Serwis  jest skierowany przede wszystkim do studentów, którzy z powodu obowiązków zawodowych, rodzinnych lub innych zajęć pozaakademickich, chcą skrócić proces pisania pracy naukowej. Jeśli nie wiesz jaki spis treści zrobić i  zabrać się za pracę licencjacką, magisterską, podyplomową? Jak pisać pracę dyplomową?

W ofercie znajdziesz gotowe przykładowe spisy treści z  prac:
– prace magisterskie
– prace licencjackie
– prace dyplomowe
– prace inżynierskie
– prace podyplomowe
– biznes plany
– referaty, eseje
– prace zaliczeniowe
– prace semestralne

więcej