Szukanie 'Dochody obce gminy'

Kształtowanie się dochodów i wydatków gminy XYZ w latach 2005-2007.


Wstęp ………..3

Rozdzial I.
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego

1.1. Istota samorządu terytorialnego……….. 5
1.2. Struktura organizacyjna gminy ………..13
1.3. Zadania gminy jako jednostki samorządu terytorialnego……….. 21

Rozdzial II.
Budżet gminy

2.1. Pojecie budżetu oraz zasady budżetowania ………..29
2.2. Zasady uchwalania budżetu (procedura budżetowa)……….. 35
2.3. Wykonanie i kontrola budżetu ………..39

Rozdzial III.
Charakterystyka dochodów i wydatków gminy

3.1. Źródła zasilania budżetu gminy……….. 42
3.2. Dochody wlasne gminy……….. 46
3.3. Dochody obce gminy……….. 54
3.4. Charakterystyka wydatków gminy……….. 60

Rozdzial IV.
Dochody i wydatki w gminie XYZ w latach ...

więcej

Analiza realizacji budżetu gminy XYZ w latach.


Wstęp……….4

Rozdzial I.
Istota i zadania samorządu terytorialnego……….6

1.1. Istota samorządu terytorialnego i zasady jego funkcjonowania
1.2. Gmina w strukturze samorządu terytorialnego RP
1.3. Zakres działania i zadania gminy
1.4. Struktura organizacyjna gminy


Rozdzial II.
Budżet jako instrument realizacji gospodarki finansowej gminy……….26

2.1. Pojecie, istota i funkcje budżetu
2.2. Zasady budżetowe
2.3. Opracowanie projektu oraz uchwalenie budżetu gminy
2.4. Wykonanie i kontrola realizacji budżetu gminy
2.5. Samodzielnosc finansowa gminy


Rozdzial III.
Charakterystyka dochodów i wydatków gminy……….45

3.1. Dochody gminy
3.1.1. Dochody wlasne gminy
3.1.2. Dochody obce gminy
...

więcej

Kształtowanie się dochodów i wydatków gminy XYZ w latach 2006-2010.Wstęp………..3

Rozdzial 1.
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego

1.1. Istota samorządu terytorialnego……….. 5
1.2. Struktura samorządu terytorialnego ………..8
1.3. Zadania gminy jako jednostki samorządu terytorialnego ………..14
1.4. Kontrola i nadzór nad dzialalnoscia gminy ………..18


Rozdzial 2.
Budżet gminy

2.1. Pojecie budżetu ………..25
2.2. Zasady budżetowe ………..25
2.3. Procedura budżetowa ………..32
2.3.1. Planowanie oraz uchwalanie budżetu……….. 33
2.3.2. Wykonanie i kontrola budżetu ………..37


Rozdzial 3. Dochody i wydatki budżetu gminy

3.1. Dochody wlasne gminy ………..42
3.2. Dochody obce gminy ………..48
3.3. Wydatki budżetowe gminy ………..53


Rozdzial 4.
Charakterysty...

więcej

Gotowe wzory i przykładowe prace: magisterskie, licencjackie, inżynierskie, dyplomowe.

Strona  obejmuje przykładowe spisy treści : magisterskie, dyplomowe, licencjackie.

Do kogo skierowana jest nasza oferta.

Serwis  jest skierowany przede wszystkim do studentów, którzy z powodu obowiązków zawodowych, rodzinnych lub innych zajęć pozaakademickich, chcą skrócić proces pisania pracy naukowej. Jeśli nie wiesz jaki spis treści zrobić i  zabrać się za pracę licencjacką, magisterską, podyplomową? Jak pisać pracę dyplomową?

W ofercie znajdziesz gotowe przykładowe spisy treści z  prac:
– prace magisterskie
– prace licencjackie
– prace dyplomowe
– prace inżynierskie
– prace podyplomowe
– biznes plany
– referaty, eseje
– prace zaliczeniowe
– prace semestralne

więcej