Szukanie 'Dzieci z rodzin patologicznych w szkole'

Funkcjonowanie w szkole dzieci z rodzin patologicznych.


Wstęp………..4

Rozdzial 1
Teoretyczne podstawy i funkcjonowania rodzin patologicznych

1.1. Zjawiska patologii wystepujace w rodzinie……….. 6
Alkoholizm ………..7
Narkomania……….. 8
Przemoc ………..8
1.2. Dziecko wychowujace się w rodzinie z problemami patologicznymi……….. 9
1.3. Konwencja praw dziecka ………..11
1.4. Rodzaje przemocy w rodzinie……….. 12
Przemoc fizyczna ………..13
Przemoc psychiczna……….. 13
Przemoc seksualna ………..15
1.5. Rodzina dysfunkcyjna……….. 16
1.6. Postawy rodzicielskie ………..17

Rozdzial 2
Szkola wobec problemu patologii w rodzinie ucznia

2.1 Szkola i jej obowiazki ………..20
2.2 Dziecko w rekach nauczyciela……….. 22
2.3 Pomocne instytucje dla szkoly……….. 23

Rozdzial 3
Metodologia bad...

więcej

Dziecko z rodziny patologicznej i jego funkcjonowanie w szkole


Wstęp………….4

Rozdzial 1.
Charakterystyka wspólczesnej rodziny

1.1. Pojecie i funkcje rodziny…………. 6
1.2. Przeobrazenia wspólczesnej rodziny…………. 12
1.3. Style wychowania w rodzinie i postawy rodzicielskie wobec dzieci.
1.4. Zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny…………. 31


Rozdzial 2.
Rodzina patologiczna i jej wpływ na funkcjonowanie dziecka

2.1. Sytuacja dziecka w rodzinie patologicznej…………. 38
2.2. Rodzina patologiczna jako środowisko wychowawcze…………. 50
2.3. Proces diagnozy dziecka z rodziny z problemem alkoholowym…………. 55


Rozdzial 3.
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych

3.1. Okreslenie przedmiotu i celu badan …………. 60
3.2. Sformulowanie problemów i hipotez badawczych…………. 63
...

więcej

Gotowe wzory i przykładowe prace: magisterskie, licencjackie, inżynierskie, dyplomowe.

Strona  obejmuje przykładowe spisy treści : magisterskie, dyplomowe, licencjackie.

Do kogo skierowana jest nasza oferta.

Serwis  jest skierowany przede wszystkim do studentów, którzy z powodu obowiązków zawodowych, rodzinnych lub innych zajęć pozaakademickich, chcą skrócić proces pisania pracy naukowej. Jeśli nie wiesz jaki spis treści zrobić i  zabrać się za pracę licencjacką, magisterską, podyplomową? Jak pisać pracę dyplomową?

W ofercie znajdziesz gotowe przykładowe spisy treści z  prac:
– prace magisterskie
– prace licencjackie
– prace dyplomowe
– prace inżynierskie
– prace podyplomowe
– biznes plany
– referaty, eseje
– prace zaliczeniowe
– prace semestralne

więcej

Zaburzenia w zachowaniu uczniów majacych problemy w nauce.


Wstęp……..4

Rozdzial I
Zachowania patologiczne wśród dzieci i młodzieży w świetle literatury przedmiotu.

1.1.Patologia spoleczna – analiza definicyjna…….. 6
1.2. Przyczyny zachowan patologicznych dzieci i mlodziezy…….. 10
1.2.1.Wpływ uwarunkowan biologicznych, czynniki genetyczne…….. 11
1.2.2.Wpływ srodowiska rodzinnego…….. 12
1.2.3.Wpływ srodowiska szkolnego…….. 14
1.2.4.Wpływ rówiesników…….. 15
1.3.Wybrane zjawiska patologiczne wystepujace wśród mlodziezy…….. 16


Rozdzial II
Niepowodzenia szkolne dziecka.

2.1. Charakterystyka szkolnych niepowodzen uczniów…….. 24
2.2. Przyczyny i przejawy niepowodzen szkolnych…….. 30
2.3. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym uczniów……....

więcej