Szukanie 'Formy opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw w polsce literatura'

Gotowe wzory i przykładowe prace: magisterskie, licencjackie, inżynierskie, dyplomowe.

Strona  obejmuje przykładowe spisy treści : magisterskie, dyplomowe, licencjackie.

Do kogo skierowana jest nasza oferta.

Serwis  jest skierowany przede wszystkim do studentów, którzy z powodu obowiązków zawodowych, rodzinnych lub innych zajęć pozaakademickich, chcą skrócić proces pisania pracy naukowej. Jeśli nie wiesz jaki spis treści zrobić i  zabrać się za pracę licencjacką, magisterską, podyplomową? Jak pisać pracę dyplomową?

W ofercie znajdziesz gotowe przykładowe spisy treści z  prac:
– prace magisterskie
– prace licencjackie
– prace dyplomowe
– prace inżynierskie
– prace podyplomowe
– biznes plany
– referaty, eseje
– prace zaliczeniowe
– prace semestralne

więcej

Forma opodatkowania dostępna dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich optymalny wybór na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ

Wstęp

Rozdział 1.
Funkcjonowanie MSP w gospodarce polskiej

1.1 Definicja przedsiębiorstwa
1.2 Charakterystyka MSP
1.3 Podstawy prawne założenia działalności gospodarczej w Polsce
1.3.1 Pojęcie działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne
1.3.2 Formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej
1.4 Rola MSP w polskiej gospodarce


Rozdział 2.
Formy opodatkowania mikro i małych przedsiębiorstw

2.1 Definicja, cechy i funkcje podatku
2.2 Pojęcie podatku dochodowego i źródła jego regulacji prawnych
2.3. Opodatkowanie na zasadach ogólnych
2.4 Podatek liniowy
2.5. Zryczałtowane formy opodatkowania
2.5.1. Karta Podatkowa
2.5.2. Ryczałt ewidencjonowany
2...

więcej