Szukanie 'Funkcje magazynowania'

Badanie procesów magazynowania w wybranym przedsiębiorstwie

Wstęp……….4

Rozdział 1
Charakterystyka ogólna obiektu i procesu magazynowego
1.1. Definicje podstawowych pojęć
1.2. Rola, funkcje, zadania magazynu
1.3. Podział magazynów
1.4. Pojęcie centrum dystrybucyjnego
1.5. Strefy i układy technologiczne magazynów.
1.5.1. Podział magazynu na strefy
1.5.2. Układy technologiczne magazynów

Rozdział 2
Charakterystyka procesów magazynowych
2.1. Charakterystyka faz procesu magazynowania
2.1.1. Faza 1 – Przyjęcie
2.1.2. Faza 2 – Składowanie
2.1.3. Faza 3 – Kompletacja
2.1.4. Faza 4 – Wydawanie

Rozdział 3
Charakterystyka przyjętej metody badawczej ……….43
3.1. Cele, hipotezy, zakres pracy:
3.2. Model badawczy
3.3...

więcej

Proces magazynowania na przykładzie firmy XYZ

1.Wstęp

2.Rola i funkcje magazynowania, manipulacji i transportu wewnetrznego w przedsiębiorstwie
3.Organizacja procesów magazynowych
4.Systemy informatyczne
5.Projektowanie transportu wewnetrznego
6.Wnioski
7.Zródlo


więcej

Procesy magazynowania, manipulacji i transportu wewnetrznego w przedsiębiorstwach.

1.Wstęp

2.Rola i funkcje magazynowania, manipulacji i transportu wewnetrznego w przedsiębiorstwie
3.Organizacja procesów magazynowych
4.Systemy informatyczne
5.Projektowanie transportu wewnetrznego
6.Wnioski
7.Zródlo


więcej

Gotowe wzory i przykładowe prace: magisterskie, licencjackie, inżynierskie, dyplomowe.

Strona  obejmuje przykładowe spisy treści : magisterskie, dyplomowe, licencjackie.

Do kogo skierowana jest nasza oferta.

Serwis  jest skierowany przede wszystkim do studentów, którzy z powodu obowiązków zawodowych, rodzinnych lub innych zajęć pozaakademickich, chcą skrócić proces pisania pracy naukowej. Jeśli nie wiesz jaki spis treści zrobić i  zabrać się za pracę licencjacką, magisterską, podyplomową? Jak pisać pracę dyplomową?

W ofercie znajdziesz gotowe przykładowe spisy treści z  prac:
– prace magisterskie
– prace licencjackie
– prace dyplomowe
– prace inżynierskie
– prace podyplomowe
– biznes plany
– referaty, eseje
– prace zaliczeniowe
– prace semestralne

więcej

Nowoczesne zarzadzanie magazynem na przykładzie skladu meblowego


Wstęp

Rozdzial 1.
Pojecie magazynu i magazynowania

1.1. Magazyn i magazynowanie………… 5
1.2. Funkcje realizowane przez magazyny w przedsiębiorstwie i lancuchu dostaw………… 12
1.3. Lokalizacja magazynu w sieci dostaw …………16


Rozdzial 2.
Proces zarządzania magazynem

2.1. Przyjecie towarów do magazynu …………19
2.2. Lokalizacja i skladowanie towaru w strefie skladowania………… 23
2.3. Kompletacja, zaladunek i wydanie towarów na srodek transportu………… 25
2.4. Inwentaryzacja w magazynie …………31


Rozdzial 3.
Wyposazenie techniczne w procesię magazynowania

3.1. Klasyfikacja wyposazenia magazynowego …………37
3.2. Regaly magazynowe …………39
3.3. Środki transportu wewnetrznego …………42
3.4...

więcej

Zarządzanie procesami magazynowymi z wykorzystaniem środków informatyki na podstawie firmy ‚Algontec’


Wstęp.

Rozdzial 1.
Podstawowe zagadnienia z zakresu magazynowania.

1.1. Magazyn i magazynowanie.
1.2. Funkcje i zadania magazynów.
1.3. Rodzaje magazynów i zapasów.

Rozdzial 2.
Informatyczne wspomaganie zarządzania procesami magazynowymi.

2.1. Przeslanki wspomagania procesów magazynowania środkami informatyki.
2.2. Funkcjonalnosc systemów i programów magazynowych.
2.3. Przeglad programów do wspomagania zarządzania magazynem.

Rozdzial 3.
Zarządzanie magazynem w firmie ALGONTEC przy wykorzystaniu programu Excel.

3.1. Ogólna charakterystyka firmy ALGONTEC.
3.2. Opis programu Excel.
3.3. Analiza i ocena funkcjonowania programu Excel w firmie.


Zakończenie.
Literatura.
Spis rysunkó...

więcej

Zarządzanie gospodarka magazynowa w programach Subiekt GT i Symfonia Handel na podstawie firmy ABC


Wstęp

Rozdzial I
Zarządzanie przedsiebiorstwem

1.1. Zarządzanie w przedsiębiorstwie
1.2. Gospodarka magazynowa
1.2.1. Charakterystyka procesu magazynowania
1.2.2. Dokumentacja magazynowa
1.2.3. Stan magazynu – zarzadzanie zapasami
1.3. Wykorzystanie programów informatycznych i systemów wspomagajacych w przedsiębiorstwie

Rozdzial II
Istota, funkcje i usługi swiadczone przez firme ‚ABC’.

2.1. Historia Spólki
2.2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
2.3. Cel i przedmiot dzialalnosci
2.4. Misja i wizja
2.5. Gospodarka magazynowa

Rozdzial III
Zarządzanie gospodarka magazynowa w programach Sbiekt GT i symfonia handlem

3.1. Program Subiekt GT
3.2. Program Symfonia Handel
3...

więcej

Koncepcje rozwiazan innowacyjnych w magazynach skladowo – dystrybucyjnych na przykładzie Huty Czestochowa

Wstęp- okreslenie celów pracy………..5

Rozdzial I.
Charakterystyka gospodarki magazynowej

1.1 Podstawowe pojecia………..8
1.2 Gospodarka magazynowa w literaturze przedmiotu………..14
1.3 Technologiczny proces magazynowania………..17


Rozdzial II.
Innowacyjnosc w gospodarce magazynowej

2.1 Pojecie innowacyjnosci i jej funkcje we wspólczesnej gospodarce………..28
2.2 Innowacje jako instrument pobudzania wzrostu gospodarczego ………..33
2.3 Środki na rozwiazania innowacyjne w gospodarce magazynowej………..38
2.4 Przyklady najnowszych rozwiazan innowacyjnych w zakresię gospodarki magazynowej………..41


Rozdzial III.
Huta Czestochowa- charakterystyka zakladu

3.1 Rys historyczny………..48
3...

więcej

Rola logistyki w zarządzaniu kosztami w przedsiębiorstwie na przykładzie XYZ.


Wstęp……….3

Rozdzial 1
Rola i zadani logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem……….5

1.1. Pojecie logistyki i procesów logistycznych
1.2. Funkcje i zadania logistyki w odniesieniu do kosztów w przedsiębiorstwie
1.3. Zarządzanie logistyczne przedsiebiorstwem na przykładzie gospodarki
zapasami – koszty zapasów
1.4. Logistyka metoda racjonalizacji kosztów przedsiębiorstwa
1.5. Logistyka w Polsce a integracja z Unia Europejska


Rozdzial 2
Koszty działalności logistycznej w wybranych procesach zarządzania w przedsiębiorstwie……….23

2.1. Koszty logistyki i ich prezentacja
2.2. Koszty magazynowania i utrzymywania zapasów w XYZ
2.3. Wielkosc zapasów a koszty produkcji


Rozdzial 3
An...

więcej