Szukanie 'Leasing czysty'

Leasing czysty

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Leasing jako forma finansowania inwestycji


Wstęp …….3

Rozdział I.
Interpretacja leasingu

1. Geneza leasingu………5
2. Idea leasingu ………10
3. Klasyfikacja leasingu………13
3.1. Leasing finansowy ………18
3.2. Leasing operacyjny………22

Rozdział II.
Umowy leasingowe

1. Warunki umowy leasingowej………24
2. Podmioty umowy leasingowe………46
3. Przedmioty umowy leasingowej………50
4. Księgowe ujęcie leasingu operacyjnego……… 58
5. Ksiegowe ujęcie leasingu finansowego……… 62

Rozdział III.
Uwarunkowania prawne leasingu

1. Leasing w przepisach podatkowych………65
2. Przepisy podatkowe dotyczące leasingu międzynarodowego……… 81

Rozdział IV. Egzemplifikacja empiryczna umowy leasingu

1. Decyzje leasingowe ………86
2. Kalkulacja rat leasingowych ………89
3...

Czytaj więcej

Działalność przedsiębiorstwa usług leasingowych na przykładzie XYZ.


Wstęp………..3

Rozdział I.
Istota i główne formy finansowania działalności przedsiębiorstwa

1.1 Finansowanie działalności przedsiębiorstw……….. 4
1.2 Kredyty jako podstawowe źródło finansowania inwestycji ……….. 6
1.3 Factoring nowym sposobem na pozyskanie kapitału……….. 10
1.4 Finansowanie inwestycji za pomocą emisji papierów wartościowych………..14
1.5 Leasing – sposób na kapitał ………..20

Rozdział II.
Problemy terminologiczne, ekonomiczne i prawne leasingu

2.1 Powstanie i rozwój leasingu na świecie i w Polsce……….. 24
2.2 Istota i klasyfikacja leasingu……….. 31
2.3 Umowa leasingu w świetle prawa polskiego……….. 39
2.4 Leasing w aspekcie prawa podatkowego……….. 43
...

Czytaj więcej

Leasing w ujęciu podatkowym.


Rozdział I.
Umowa leasingu według kodeksu cywilneg

1.1. Rodzaje leasingu………5
1.2. Umowa leasingu według kodeksu cywilnego………7
1.3. Cechy umowy leasingu………8
1.4. Oddanie rzeczy za wynagrodzeniem pieniężnym………11
1.5. Zakończenie leasingu 12

Rozdział II.
Leasing w aspekcie podatku dochodowego

2.1. Przepisy prawa podatkowego………14
2.2. Leasing operacyjny………18
2.3. Leasing finansowy………23
2.4. Sprzedaż przedmiotu umowy leasingu finansowego………27
2.5. Leasing norweski………29

Rozdział III.
Leasing w aspekcie podatku od towarów i usług

3.1. Leasing operacyjny………32
3.2. Leasing finansowy………35
3.3. Leasing samochodów osobowych………39
3.4. Leasing w obrocie międzynarodowym………40

Rozdział IV.

Czytaj więcej

Leasing jako forma inwestycji.


Wstęp 3

1. Pojęcie leasingu 5

2. Geneza i rozwój leasingu 8

3. Rodzaje leasingu 10

4. Regulacje i charakter prawny transakcji leasingu 17

5. Leasing a przepisy prawno-podatkowe 25
a/ Leasing a podatek dochodowy 25
b/ Leasing a podatek VAT 35
c/ Leasing a ulgi inwestycyjne 47
d/ Leasing a amortyzacja 48
e/ Szczególne regulacje dotyczące leasingu samochodów 49

6. Ryzyko w transakcji leasingu 53

7. Zalety i wady leasingu 58

8. Rachunek opłacalności leasingu operacyjnego 62

9. Kredyt czy leasing? 70

Zakończenie 79
Bibliografia 80
Załącznik 81

Uwaga: Niedokładne przypisy i bibliografia

 
Czytaj więcej

Leasing.


Wstęp………2

Rozdział 1.
Charakterystyka leasingu

1.1. Definicja i istota leasingu……… 3
1.2. Leasing w Polsce i na świecie……… 4
1.3. Rodzaje leasingu ………12
1.4. Zalety i wady leasingu ………16

Rozdział 2.
Charakterystyka prawna i ekonomiczna leasingu

2.1. Uwagi ogólne ………19
2.2. Umowa leasingu……… 19
2.3. Uczestnicy transakcji leasingowej……… 24

Rozdział 3.
Opodatkowanie umów leasingu

3.1. Podatek VAT……… 28
3.2. Podatek dochodowy ………30

Rozdział 4.
Kalkulacja rat leasingowych ………33

Rozdział 5.
Ubezpieczenie rat leasingowych ………35

Rozdział 6.
Leasing samochodu – przykład ………36

Zakończenie……… 51
Spis tabel i r...

Czytaj więcej

Leasing jako jedna z form finansowania inwestycji.


Wstęp

Rozdział I.
Istota i przedmiot leasingu.

1. Definicja leasingu i jego charakterystyka prawna.
2. Strony leasingu.
3. Geneza i rozwój leasingu.
4. Historia leasingu w Polsce.
5. Zakończenie umowy leasingowej.

Rozdział II.
Rodzaje leasingu.

1. Podział leasingu ze względu na opłaty.
2. Podział ze względu na strony umowy uczestnictwa/umowy leasingowej.
3. Podział ze względu na kryterium rodzaju przedmiotu umowy leasingowej.
4. Podział ze względu na czas trwania umowy leasingowej.
5. Podział ze względu na inne kryteria.

Rozdział III.
Prawne i podatkowe aspekty leasingu.

1. Dokumentacje potrzebna do transakcji leasingowych.
2. Ewidencja leasingu.
3. Leasing w prz...

Czytaj więcej

Leasing jako forma finansowania w długim okresie.


Wstęp………. 3

Rozdział I.
Charaketrystyka leasingu

1.1. Geneza i rozwój leasingu na świecie i w Polsce………. 4
1.2. Istota leasingu ……….7
1.3. Formy leasingu – podstawowe podziały ……….10
1.3.1. Leasing pośredni i bezpośredni ………. 10
1.3.2. Leasing operacyjny i finansowy………. 12
1.3.3. Inne rodzaje leasingu ………. 15
1.4. Zalety i wady leasingu ……….17
1.4.1. Zalety leasingu………. 17
1.4.2. Wady leasingu ……….21


Rozdział II.
Przebieg transakcji leasingowych

2.1. Transakcje leasingu ……….23
2.2. Umowa leasingowa ……….27
2.3. Regulacje leasingu w świetle prawa ………. 31
2.4. Sposoby zakończenia umowy leasingu………. 35


Rozdział III.
Rynek leasingu w Polsce w latach 2000-2006

3.1...

Czytaj więcej

Leasing jako forma finansowania inwestycji na przykładzie XYZ.


Wstęp………….4

Rozdział I.
Historia i struktura organizacyjna XYZ………….5

1.1. Powstanie i rozwój
1.2. Zakres działalności i efekty ekonomiczne
1.3. Struktura organizacyjna XYZ
1.4. Produkty oferowane przez bank

Rozdział II.
Leasing i jego historyczne uwarunkowania………….13

2.1. Początki leasingu
2.2. Pojęcia związane z leasingiem
2.3. Uczestnicy transakcji leasingowych
2.4. Rodzaje leasingu
2.5. Leasing jako forma finansowania inwestycji

Rozdział III.
Umocowania prawne leasingu………….34

3.1. Charakterystyka prawna w świetle prawa polskiego
3.2. Charakterystyka prawna w świetle prawa międzynarodowego

Rozdział IV.

Przebieg umowy leasingowej………….42
4.1. Zawarcie umowy leasingowej

Czytaj więcej

Leasing jako źródło finansowania inwestycji.


Wstęp ………….. 2

Rozdział I.
Istota i źródła finansowania inwestycji

1.1. Istota inwestycji ………….. 3
1.2. Finansowanie wewnętrzne i zewnętrzne………….. 4
1.3. Finansowanie pożyczką, papierami dłużnymi oraz VC ………….. 6

Rozdział II.
Istota oraz prawne, rachunkowe i podatkowe aspekty leasingu

2.1. Geneza i rozwój leasingu na świecie …………..11
2.2. Regulacje prawne leasingu na świecie i w Polsce …………..12
2.2.1 Podstawy prawne leasingu na świecie………….. 12
2.2.2. Podstawy prawne leasingu w Polsce ………….. 12
2.3. Rodzaje leasingu …………..15
2.4. Podmioty leasingu………….. 18
2.5. Dokumentacja transakcji leasingowych ………….. 22
2.6. Podatkowe aspekty leasingu …………..38
2.6.1...

Czytaj więcej

Rozwój leasingu w Polsce w pierwszych latach XXI w.


Wstęp

Rozdział I.
Charakterystyka leasingu

1.1. Geneza i historia leasingu w Polsce i na świecie .
1.2. Istota i pojęcie leasingu .
1.3. Formy leasingu
1.3.1. Leasing operacyjny i finansowy
1.3.2. Leasing pośredni i bezpośredni
1.3.3. Pozostałe rodzaje leasingu
1.4. Zalety i wady leasingu
1.4.1. Zalety leasingu
1.4.2. Wady leasingu
1.5. Regulacje prawne leasingu
1.5.1. Znaczenie regulacji prawnych
1.5.2. Konwencje międzynarodowe
1.5.3. Leasing w Kodeksię Cywilnym
1.6. Porównanie leasingu z umowami o podobnym charakterze
1.6.1. Leasing a pożyczka i kredyt bankowy
1.6.2. Leasing a najem i dzierżawa


Rozdział II.
Transakcje leasingowe

2.1. Istota transakcji leasingu i...

Czytaj więcej

Aspekt ekonomiczny stosowaniu leasingu w finansowaniu inwestycji w Polsce.


Wstęp………4

Rozdział I
Charakterystyka leasingu.

1.1 Powstanie leasingu i jego początki………6
1.2 Historia leasingu w Polsce………10
1.3 Rozprzestrzenianie leasingu na świecie………12
1.4 Istota leasingu i podstawy prawne………18
1.5 Klasyfikacja leasingu………25
1.51 Leasing operacyjny………27
1.5.2 Leasing finansowy………29
1.5.3 Leasing bezpośredni a leasing pośredni………30
1.5.4 Leasing dóbr inwestycyjnych, konsumpcyjnych i unikatowych………31
1.5.5 Leasing krótko-, średnio- i długoterminowy………34
1.5.6 Leasing czysty i pełny………35
1.5.7 Leasing ‚podatkowy’………35
1.5.8 Leasing ‚zwrotny’………36
1.5.9 Leasing ‚norweski’ (‚z góry’)………37
1.5.10 Leasing z pełnym i częściowym zwrotem kosztów……R...

Czytaj więcej

Prawno-finansowe aspekty leasingu w obrocie gospodarczym.


Wprowadzenie……..3

Rozdział I
Histora, pojęcie i ogólna charakterystyka leasingu

1.1. Rys historyczny
1.2. Istota i rodzaje transakcji leasingowych……..10
1.3. Zabezpieczenia stosowane w leasingu……..24
1.4 Umowy paraleasingowe……..30

Rozdział II
Aspekty prawne leasingu w prawie krajowym i międzynarodowym

2.1. Regulacje cywilnoprawne leasingu……..32
2.2. Leasing w prawie podatkowym……..40
2.3. Leasing w świetle prawa bilansowego……..56
2.4 Leasing w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości – MSR 17……..71

Rozdział III
Leasing w obrocie gospodarczym

3.1. Porownanie leasingu z alternatywnymi sposobami finansowania inwestycji……..86
3.2...

Czytaj więcej

Leasing jako forma finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.


Wstęp………4

Rozdział I
Istora i pojęcie leasingu

1.1 Istota i pojęcie leasingu……….5
Uczestnicy transakcji leasingowej……….7
Porównanie leasingu ze sprzedażą na raty, umową najmu i dzierżawą……….12
1.2 Rozwój leasingu na świecie……….14
1.3 Rodzaje leasingu………. 19
Leasing operacyjny i finansowy……….19
Leasing bezpośredni, pośredni i zwrotny……….21
Leasing krótko, średnio i długoterminowy……….23
Leasing czysty i pełny……….23
Leasing suchy i mokry……….24
Leasing dóbr konsumpcyjnych, inwestycyjnych i unikatowych………. 24
Leasing lombardowy i norweski ……….24
Leasing złotowy i dewizowy………. 25

Rozdział II
Instytucjonalno – prawne aspekty leasingu w Polsce

2.1 Rozwój leasingu w Polsce………...

Czytaj więcej

Leasing jako forma finansowania przedsiębiorstw.


Wstęp ……….3

Rozdział 1.
Istota i przedmiot leasingu

1.1.Proces finansowania przedsiębiorstwa ……….5
1.2.Pojęcie i rodzaje leasingu ……….9
1.3.Proces planowania finansowego przedsiębiorstwa.18

Rozdział 2
Warunki umów leasingowcy.

2.1. Sporządzanie umowy leasingu ……….25
2.2. Zmiany w czasię trwania umowy leasingu ……….28
2.3. Zakończenie umowy leasingu ……….31

Rozdział 3.
Porównanie leasingu z kredytem i dzierżawą jako sposobu inwestowania inwestycji

3.1. Leasing jako sposób finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie ……….34
3.2. Leasing, a kredyt i dzierżawa jako sposób finansowania inwestycji ……….40
3.3...

Czytaj więcej
Regulamin strony