Szukanie 'Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie produkcyjnym'

Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Logistyka reengineering zbytu działalności przedsiębiorstwa

Wstęp…………2

Rozdział 1
Konceptualne zasady i innowacje strategii zbytu działalności w przedsiębiorstwie.
      1.1 Pojęcie i istota zbytu działalności przedsiębiorstwa…………5
1.2 Reengineering procesów biznesowych w logistyce…………15
1.3 Współczesna praktyka i perspektywy rozwoju e-commerce w sprzedaży działalności przedsiębiorstw…………20

Rozdział 2
Organizacyjno-ekonomiczna charakteryka sklepu internetowego Plitka.UA.
      2.1 Schemat działania sklepu internetowego …………25
2.2 Ekonomiczne zawartość sklepu Internetowego ‚plitka.ua’…………30
2.3 Logistyczna działalności sklepu internetowego ‚plitka.ua’…………36
2.4 Koszty tworzeniu i rozmieszczeniu sklepu internetoweg...

Czytaj więcej

Logistyka na rynku polskim na przykładzie XYZ


Wstęp………3

Rozdzial I
Zlozenia i podstawowe zasady zarzadznia przedsiębiorstwem.

1.1 Rozwój nauki o organizacji i zarzadzaniu
1.2 Pojecie i funkcje zarządzania
1.3 Elementy i formy organizacji przedsiębiorstwa
1.4 Planowanie i formulowanie strategii firmy


Rozdzial II
Rola logistyki w procesię zarządzania przedsiębiorstwem.

2.1 Pojecie i cele logistyki
2.2 Zarządzanie logistyczne


Rozdzial III
Sieci handlowe jako przedmiot dzialan logistycznych.

3.1 Rozwój sieci handlowych w Polsce
3.2 Historia i rozwój XYZ
3.3 Organizacja i funkcjonowanie XYZ w Polsce


Rozdzial IV
Działalność firmy XYZ.

4.1 Rynek usług logistycznych w Polsce
4.2 Rola Centrum logistycznego w zarządzaniu siecia...

Czytaj więcej

Rola logistyki w zarządzaniu kosztami w przedsiębiorstwie na przykładzie XYZ.


Wstęp……….3

Rozdzial 1
Rola i zadani logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem……….5

1.1. Pojecie logistyki i procesów logistycznych
1.2. Funkcje i zadania logistyki w odniesieniu do kosztów w przedsiębiorstwie
1.3. Zarządzanie logistyczne przedsiebiorstwem na przykładzie gospodarki
zapasami – koszty zapasów
1.4. Logistyka metoda racjonalizacji kosztów przedsiębiorstwa
1.5. Logistyka w Polsce a integracja z Unia Europejska


Rozdzial 2
Koszty działalności logistycznej w wybranych procesach zarządzania w przedsiębiorstwie……….23

2.1. Koszty logistyki i ich prezentacja
2.2. Koszty magazynowania i utrzymywania zapasów w XYZ
2.3. Wielkosc zapasów a koszty produkcji


Rozdzial 3
Anal...

Czytaj więcej

Znaczenie logistyki w procesach zaopatrzenia w przedsiębiorstwie


Wstęp………3

Rozdzial I.
Logistyka w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa i jej uwarunkowania ………4

1.1. Pojecie i istota logistyki ………10
1.2. Powstanie i rozwój logistyki ………17
1.3. Logistyka a rynkowa orientacja przedsiebiorstw ‚na odbiorce’ ………22

Rozdzial II.
Logistyka jako instrument racjonalizacji i obnizenia kosztów przedsiębiorstwa……… 25

2.1. Zarządzanie logistyczno – marketingowe ………33
2.2. Podstawowe sfery dzialan logistycznych ………34

Rozdzial III.
Logistyka procesów zaopatrzenia ………43

3.1. Podstawowe funkcje procesów zaopatrzenia ………43
3.2. Wybór zródel zakupu ………47

Rozdzial IV.
Transport 50

4.1. Potrzeby przewozowe ………50
4.2. Wybór galezi transportu i przewozn...

Czytaj więcej

Planowanie zaopatrzenia i dystrybucji w przedsiębiorstwie produkcyjnym.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Teoretyczne wprowadzenie do tematu……….5

1.1. Pojecie planowania
1.2. Etapy zaopatrzenia
1.3. Istota i kanaly dystrybucji

Rozdzial II.
Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa produkcyjnego……….40

2.1. Przedmiot dzialalnosci
2.2. Historia firmy
2.3. Organy spólki
2.4. Wyróznienia i nagrody

Rozdzial III.
Zaopatrzenie i dystrybucja srub w przedsiębiorstwie produkcyjnym……….52

3.1. Wybrane rodzaje produkowanych srub
3.2. Technologia produkcji srub w fabryce
3.3. Zaopatrzenie fabryki
3.4. Dystrybucja srub
3.5. Przyklad

Podsumowanie……….65
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Spis wykresów

 
Czytaj więcej

Doskonalenie podstawowego procesu logistycznego w przedsiębiorstwie XYZ.


Wstęp 3

Rozdzial I.
Procesy w organizacji

1.1. Procesy, podejscie procesowe w zarządzaniu wspólczesna organizacja ……… 5
1.2. Definicja podejscia procesowego i procesu ……… 10
1.3. Udział procesów w podnoszeniu efektywnosci przedsiębiorstwa……… 15

Rozdzial II.
Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ i jego otoczenia logistycznego

2.1. Ogólna prezentacja przedsiębiorstwa ……… 21
2.2. Charakterystyka produktów i ich odbiorców ………25
2.3. Charakterystyka materialów wejsciowych i ich dostawców ……… 28
2.4. Organizacja jako system adaptujacy się ……… 32
2.5. Cele i analiza SWOT firmy XYZ ………34

Rozdzial III.
Diagnoza wybranego procesu w firmie XYZ

3.1. Rodzaje procesów w pr...

Czytaj więcej

Logistyka dystrybucji a obsługa klienta w tworzeniu przewagi konkurencyjnej.

Wstęp………1

Rozdzial I.
Logistyka dystrybucji w działalności przedsiębiorstwa………3

1.1. Powstanie i ewolucja logistyk………3
1.2. Pojecie, istota i reguly logistyki………8
1.3. Podstawowe cechy logistyki dystrybucji………14
1.4. Nowoczesna koncepcja logistyki………28
1.5. Trendy w logistyce dystrybucji a zintegrowany system zarządzania………30


Rozdzial II.
Obsługa klienta i jej elementy………39

2.1. Pojecie obslugi klienta………39
2.2. Elementy obslugi klienta………40
2.3. Strategie obslugi klienta………45
2.4. Efektywna obsługa klienta………49


Rozdzial III.
Przewaga konkurencyjna i jej znaczenie w logistyce dystrybucji i obsludze klienta………52

3.1 Istota i charakterystyka przewagi konkurencyjnej………52
3.2. Klucz...

Czytaj więcej

Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie.


Wstęp……….2

Rozdzial 1.
Istota i funkcje logistyczne w zarządzaniu zapasami w przedsiębiorstwie……….4

1.1. Pojecie logistyki w przedsiębiorstwie
1.2. Funkcje logistyczne w zarządzaniu zapasami

Rozdzial 2.
Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie……….16

2.1. Rodzaje popytu zapasów
2.2. Klasyfikacja zapasów
2.3. Modele sterowania zapasami
2.4. Ocena efektywnosci rozwiazan stosowanych przez firme w zarządzaniu zapasami

Rozdzial 3.
Szczególne przypadki zarządzania zapasami……….27

3.1. Grupowe zamawianie materialów
3.2. Monitorowanie i sukcesywne zasilanie zapasów
3.2.1. Rabaty cenowe przy zakupie wiekszych partii
3.2.2. Uwzglednienie kosztu braku zapasu
3.3. Dwuszczeblowe utrzymani...

Czytaj więcej

Logistyka w firmie spedycyjnej XYZ.Wstęp……….2

Rozdzial I
Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie transportu drogowego

1. Zarządzanie logistyczne w ujęciu literatury przedmiotu……….4
2. Planowanie w nowoczesnym przedsiębiorstwie……….7
3. Charakterystyka transportu drogowego……….9
4. Koordynacja w nowoczesnym przedsiębiorstwie transportowym……….10
5. Zastosowanie planowania i koordynacja w transporcie……….11

Rozdzial II
Sterowanie planowaniem i koordynacja w spedycji

1. Rys historyczny spedycji……….22
2. Rynek usług spedycyjnych……….23
3. Charakterystyka metod stosowanych w zarządzaniu firmami spedycyjnymi……….29
4. Techniki działania stosowane w planowaniu i koordynacji transportu w spedycji……….35
...

Czytaj więcej

Kierunek i zakres lancuchów dostaw w przedsiębiorstwie.Wstęp………. 4

Rozdzial 1.
Charakterystyka lancucha dostaw.

1.1. Pojecie i charakterystyka lancucha dostaw……….6
1.2. Lancuch dostaw jako model przeplywów fizycznych……….8
1.3. Zewnetrzne oraz wewnetrzne lancuchy dostaw……….9
1.4. Prosty, rozszerzony i pelny lancuch dostaw……….12
1.5. Punkty charakterystyczne oraz koncepcja integracji lancucha dostaw……….16


Rozdzial 2
Charakterystyka koncepcji zarządzania

lancuchem dostaw……….22
2.1. Istota oraz znaczenie planowania w koncepcji zarządzania lancuchem dostaw……….22
2.2. Zarządzanie przeplywem informacji……….25
2.3. Zarządzanie lancuchem dostaw a kwestia zastosowania koncepcji ECR.31
2.4. Obsługa klienta i jej znaczenie w zarządzaniu lancuch...

Czytaj więcej

Logistyka obslugi klienta w praktyce salonu meblowego IKEA.


Wstęp……….2

Rozdzial I.
Obsługa klienta jako elementy marketingu firmy handlowej……….4

1.1. Specyfikacja handlu i uslugi……….4
1.2. Marketing Mix w działalności firmy handlowej……….9
1.3. Obsługa klienta jako istotny element działalności firmy handlowej……….16

Rozdzial II.
Outsourcing usługi logistycznej w praktyce salonów mebli……….19

2.1. Pojecie i istota outsourcingu……….19
2.2. Uslugi logistyczne w procesach obslugi klienta……….22
2.3. Specyfikacja działalności salonów mebli IKEA……….25

Rozdzial III.
Kompleksowa obsługa klienta w działalności firmy swiadczacej usługi logistyczne dla salonu mebli……….29

3.1. Charakterystyka firmy swiadczacej usługi w salonie mebli IKEA...

Czytaj więcej

Logistyka odwrotna na przykładzie firmy XYZ


Wstęp………….4

Rozdzial I
Pojecie logistyki odwrotnej

1.1. Przedmiot, cele i zadania logistyki odwrotnej…………. 8
1.2.1. Odpady komunalne…………. 17
1.2.2. Odpady przemyslowe…………. 21
1.2.3. Odpady medyczne ………….23
1.2.4. Odpady niebezpieczne…………. 24
1.3. Zadania logistyki zwrotnej w systemach gospodarki odpadami…………. 27
1.3.1. Zadania logistyki zwrotnej w zakresię wywozu odpadów…………. 27
1.3.2. Zadania logistyki zwrotnej w systemach ponownego uzycia odpadów…………. 31
1.3.3. Zadania logistyki zwrotnej w systemach ponownego wytworzenia…………. 35
1.3.4. Zadania logistyki zwrotnej w systemach recyklingu…………. 39

Rozdzial II
Procesy logistyczne, istota, rodzaje, zarzadzanie

2.1. Podejscie proc...

Czytaj więcej

Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy X.


Wstęp……….4

Rozdzial 1
Podstawowe zagadnienia z zarządzania przedsiebiorstwem

1.1 Historia, pojecie i funkcje zarządzania ……….6
1.2 Forma organizacji przedsiębiorstwa ……….9
1.3 Planowanie taktyki firmy ……….15

Rozdzial 2
Rola logistyki w procesię zarządzania przedsiebiorstwem

2.1. Pojecie i cele logistyki ……….20
2.2 Zarządzanie logistyczne ……….29

Rozdzial 3
Marketinkowo – logistyczne zarzadzanie przedsiebiorstwem

3.1 Logistyka a zarzadzanie firma ……….33
3.2 Logistyka a marketing i finanse przedsiębiorstwa ……….43

Rozdzial 4
Charakterystyka przedsiębiorstwa x, system logistyczny w firmie x

4.1 Charakterystyka i dzialalnosc firmy x ……….51
4.1.1 Analiza swot przedsiębiorstwa ………...

Czytaj więcej

Rozwój branzy transport, spedycja, logistyka, ocena rynku w Polsce i Unii Europejskiej

Wstęp

Rozdzial 1.
Przeobrazenie rynku transportu i logistyki w Polsce.

1.1. Kondycja polskiego transportu………6
1.2. Rozwój transportu i usług logistycznych po wejściu polski do UE………..12
1.3. Wykorzystanie funduszy unijnych w branzy transportowej w Polsce………..15
1.4. Rozwój branzy TSL w Polsce………..19


Rozdzial 2.
Rynek transportowy w Polsce i Europie.

2.1. Transport samochodowy………..22
2.2. Transport kolejowy ………..25
2.3. Transport morski………..28
2.4. Transport lotniczy………..31
2.5. Transport sródladowy………..33
2.6. Wypadki drogowe………..35
2.7. Analiza działalności transportowych w 2010r. Prowadzonych przez glówny urzad statystyczny………..37


Rozdzial 3.
Realia usług logistycznych i magazy...

Czytaj więcej
Regulamin strony