Szukanie 'Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie produkcyjnym'

Analiza i ocena procesu zaopatrzenia i planowania potrzeb materialowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym XYZ


Wstęp…………. 3

Rozdzial 1.
Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie.

1.1. Logistyczna koncepcja zaopatrzenia …………. 5
1.2.Proces zaopatrzenia …………. 8
1.4. Analiza, ocena i wybór dostawcy …………. 12

Rozdzial 2.
Systemy zarządzania zapasami.

2.1. Systemy klasyczne zarządzania zapasami…………. 16
2.2. System MRP …………. 19
2.3. Koncepcja dostaw just in time …………. 22
2.4. Zarządzanie zapasami przez dostawce …………. 24

Rozdzial 3.
Charakterystyka przedsiębiorstwa produkcyjnego XYZ.

3.1. Geneza i rozwój przedsiębiorstwa w Polsce ………….26
3.2. Przedmiot działalności i struktura asortymentowa produkcji …………. 28
3.3. Kluczowi odbiorcy …………. 30
3.4. Kluczowi dostawcy …………. 31
3.5...

więcej

Projekt eliminacji strat w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym.

1.Wstęp.
1.1. Uzasadnienie wyboru tematu
1.2. Przeglad literatury
1.3. Cel i zakres pracy

2.Logistyka,System produkcyjny, Marnotrawstwo.

2.1. Logistyka / wybrane aspekty logistyki
2.2. Logistyka i jej koncepcje
2.3 Znaczenie i istota zarządzania logistycznego
2.4 Logistyka w sferze zaopatrzenia.
2.5 Logistyka w sferze dystrybucji.
2.6 Logistyka w sferze produkcji.
2.7 System produkcyjny.
2.8 Czym jest marnotrawstwo.
2.9 Jak wykryc marnotrawstwo.

3.Analiza i ocena badanego przedsiębiorstwa.

3.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa.
3.2 Struktura przedsiębiorstwa.
3.3 Plan przedsiębiorstwa.
3.4 Proces produkcyjny w przedsiębiorstwie.
3.4 Dobór narzedzi badawczych.
3...

więcej

Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie produkcyjnym na przykładzie XYZ Sp. z o.o.


Wstęp……….4

Rozdzial 1.
Istota procesów logistycznych w świetle literatury.

1.1. Pojecie logistyki i procesów logistycznych……….6
1.2. Podejscie procesowe……….10
1.2.1. Lancuch logistyczny……….14
1.3. Podejscie systemowe ……….16
1.4. Miary procesów logistycznych ……….22


Rozdzial 2.
Charakterystyka procesów logistycznych w przedsiębiorstwie.

2.1. Przedsiebiorstwo – pojecie i istota ……….27
2.2. Logistyka procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie ……….29
2.3. Zarządzanie procesami logistycznymi ……….33
2.4. Procesy zaopatrzenia ……….34
2.4.1. Procesy magazynowania i transportu wewnetrznego
2.5. Procesy produkcji ……….39
2.6. Logistyka procesów dystrybucji ……….43
2.7...

więcej

Gotowe wzory i przykładowe prace: magisterskie, licencjackie, inżynierskie, dyplomowe.

Strona  obejmuje przykładowe spisy treści : magisterskie, dyplomowe, licencjackie.

Do kogo skierowana jest nasza oferta.

Serwis  jest skierowany przede wszystkim do studentów, którzy z powodu obowiązków zawodowych, rodzinnych lub innych zajęć pozaakademickich, chcą skrócić proces pisania pracy naukowej. Jeśli nie wiesz jaki spis treści zrobić i  zabrać się za pracę licencjacką, magisterską, podyplomową? Jak pisać pracę dyplomową?

W ofercie znajdziesz gotowe przykładowe spisy treści z  prac:
– prace magisterskie
– prace licencjackie
– prace dyplomowe
– prace inżynierskie
– prace podyplomowe
– biznes plany
– referaty, eseje
– prace zaliczeniowe
– prace semestralne

więcej

Rola i znaczenie logistycznego planowania produkcji w malej firmie produkcyjnej.


Wstęp……….2

Rozdzial 1.
Miejsce logistyki w zarządzaniu przedsiebiorstwem

1.1 Istota i pojecie zarządzania przedsiebiorstwem ……….5
1.2 Logistyka i jej zwiazek z celami przedsiębiorstwa ……….7
1.3 System logistyczny w przedsiębiorstwie ……….11
1.4 Zarządzanie logistyczne w sferze zaopatrzenia………. 16

Rozdzial 2.
Specyfika procesu produkcyjnego w malej firmie

2.1 Obszary logistyki produkcji ……….19
2.1.1 Tworzenie glównego harmonogramu produkcji………. 21
2.1.2 Planowanie potrzeb materialowych………. 25
2.2 Metody okreslania wielkosci partii w przedsiębiorstwie………. 27
2.3 Logistyka we wspólczesnym zarządzaniu produkcja………. 29
2.3...

więcej