Szukanie 'Pko bp sprawozdanie finansowe'

Bilans banku. Analiza na przykładzie bilansu Banku PKO BP.


Wstęp.

Rozdzial 1
Bilans jako element sprawozdania finansowego banku

1.1 Operacje bankowe
1.2 Sprawozdanie finansowe – podstawowe elementy i zasady sporzadzania
1.2.1 Wymogi formalne i prawne
1.2.2 Elementy sprawozdania finansowego
1.3 Bilans banku
1.3.1 Aktywa
1.3.2 Pasywa


Rozdzial 2
Metody analizy sprawozdania finansowego

2.1 Cele i zasady analizy finansowej
2.2 Wstępna i wskaznikowa analiza sprawozdania finansowego
2.3 Bilans jako przedmiot analizy finansowej


Rozdzial 3
Analiza bilansu banku PKO BP za lata 2010-2012.

3.1 Charakterystyka działalności Banku PKO BP
3.2 Analiza wstepna bilansu Banku PKO BP za lata 2010-2012

Zakończenie.
Bibliografia.
Spis tabel.
Spis ry...

więcej

Gotowe wzory i przykładowe prace: magisterskie, licencjackie, inżynierskie, dyplomowe.

Strona  obejmuje przykładowe spisy treści : magisterskie, dyplomowe, licencjackie.

Do kogo skierowana jest nasza oferta.

Serwis  jest skierowany przede wszystkim do studentów, którzy z powodu obowiązków zawodowych, rodzinnych lub innych zajęć pozaakademickich, chcą skrócić proces pisania pracy naukowej. Jeśli nie wiesz jaki spis treści zrobić i  zabrać się za pracę licencjacką, magisterską, podyplomową? Jak pisać pracę dyplomową?

W ofercie znajdziesz gotowe przykładowe spisy treści z  prac:
– prace magisterskie
– prace licencjackie
– prace dyplomowe
– prace inżynierskie
– prace podyplomowe
– biznes plany
– referaty, eseje
– prace zaliczeniowe
– prace semestralne

więcej