Szukanie 'Pko bp sprawozdanie finansowe'

Pko bp sprawozdanie finansowe

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Fundusze jako instrumenty finansowe polityki strukturalnej i ich znaczenia dla polskiej gospodarki


Wstęp……… 3

Rozdzial I
Istota, zasady i instrumenty polityki strukturalnej unii europejskiej.

1.1. Istota i geneza funduszy strukturalnych Unii Europejskiej……… 6
1.2. Cele i zasady działania funduszy strukturalnych……… 10
1.3. Fundusze jako instrumenty finansowe realizacji celów polityki strukturalnej……… 17
1.4. Rozmiary i struktura środków w perspektywie finansowej z lat 2000-2006, a priorytety Nowej Perspektywy Finansowej 2007-2013 – analiza porównawcza ……… 20

Rozdzial II
System zarządzania programami wspólfinansowanymi z funduszy strukturalnych.

2.1. Instytucje zarzadzajace instrumentami finansowymi w Polsce……… 26
2.2...

Czytaj więcej

Giełda papierów wartosciowych jako instytucja rynku finansowego.


Wstęp

Rozdzial I
Geneza i uwarunkowania rozwoju Gieldy Papierów Wartosciowych w Polsce.

1.1 Istota rynku kapitalowego ………6
1.1.1 Opis działania rynku kapitalowego ………6
1.1.2 Rodzaje ryzyka wystepujace na rynku kapitalowym ………11
1.1.3 Instytucje rynku kapitalowego ……… 13
1.2 Funkcje rynku kapitalowego ………18
1.3 Trendy swiatowe na rynkach kapitalowych……… 22
1.4 Powstanie Gieldy Papierów Wartosciowych ……… 27
1.4.1 Historia Gieldy ………27
1.4.2 Władze Gieldy ………32
1.4.3 Czlonkowie Gieldy ………35
1.4.4 Funkcjonowanie oraz zadania Gieldy ………39


Rozdzial II
Funkcjonowanie Gieldy Papierów Wartosciowych w Warszawie.

2.1 Papiery wartosciowe notowane na gieldzie……… 42
2.1.1 Akcje ………44
2.1...

Czytaj więcej

Komisja Nadzoru Finansowego.

Spis tresci

Wstęp……..3

Rozdzial I
Integracja nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce.

1.1. Rys historyczny nadzoru rynku finansowego……..5
1.2. Budowa zintegrowanego systemu nadzoru finansowego……..7


Rozdzial II
Komisja Nadzoru Finansowego.

2.1. Powstanie KNF……..13
2.2. Sklad KNF…….13
2.3. Zadania KNF…….13
2.4. Zakres nadzoru KNF…….14

Rozdzial III
Organizacja Komisji Nadzoru Finansowego.

3.1. Struktura organizacyjna Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego…….16
3.1.1. Pion Nadzoru Rynku Kapitalowego (PNK)……..17
3.1.2. Pion Nadzoru Ubezpieczeniowego……..21
3.1.3. Pion Nadzoru Emerytalnego (PNE)……..24
3.1.4. Pion Nadzoru Bankowego (PNB)……..29
3.1.5...

Czytaj więcej

Rynki finansowe w obliczu globalizacji (Wpływ globalizacji i integracji na rynki finansowe)


Wstęp……….. 4

Rozdzial I.
Globalizacja i integracja

1.1. Definicja i przejawy globalizacji……….. 6
1.2. Aspekty globalizacji………..8
1.3. Integracja europejska ………..10


Rozdzial II.
Rynki finansowe

2.1. Miedzynarodowy system finansowy……….. 17
2.2. Konkurencja transgraniczna w miedzynarodowym systemie finansowym……….. 20
2.3. Międzynarodowe standardy finansowe ………..22
2.4. Globalizacja rynków finansowych ………..23


Rozdzial III.
Wpływ globalizacji i integracji Unii Europejskiej na polski system finansowy

3.1. Perspektywy rozwoju miedzynarodowego systemu finansowego……….. 37
3.2. Powiazania wystepujace miedzy globalnym i polskim rynkiem finansowym………… 37
3.3...

Czytaj więcej

Analiza techniczna jako narzędzie wspomagajace inwestowanie na Gieldzie Papierów Wartosciowych na przykładzie spółki PKO BP.Wstęp………..4

Rozdzial I
Charakterystyka rynku kapitalowego

1.1.Ogólna charakterystyka rynku kapitalowego……….. 6
1.2. Struktura rynku kapitalowego ……….. 8
1.3. Funkcje rynku kapitalowego ………..10
1.4. Instrumenty rynku kapitalowego ……….. 11
1.5. Instytucje rynku kapitalowego w Polsce – Giełda Papierów Wartosciowych w Warszawie SA (GPW)……….. 14


Rozdzial II
Analiza techniczna oraz jej instrumenty

2.1. Ogólna charakterystyka analizy technicznej……….. 18
2.2. Wykresy podstawa analizy technicznej ……….. 18
2.3. Trend oraz formacje trendowe ……….. 27
2.4. Wskazniki analizy technicznej……….. 35


Rozdzial III
Analiza spółki PKO.BP

3.1. Okreslenie celu analizy ………..42
3.2. PKO BP- prezen...

Czytaj więcej

Instytucje finansowe jako podmioty zasilajace przedsiebiorców w kapital pieniezny

Wprowadzenie ………1

Charakterystyka wybranych instytucji finansowych ……… 1
Rola finansów w zarządzaniu przedsiebiorstwem ………5
Udział instytucji finansowych w zasilaniu przedsiebiorstw w srodki pieniężne ……… 7
Podsumowanie ………10
Bibliografia ……… 12

 
Czytaj więcej

Wpływ kryzysu finansowego na funkcjonowanie rynku kapitalowego w Polsce.


Wstęp

Rozdzial I
Wspólczesne kryzysy finansowe

1.1. Pojecie kryzysu
1.2. Rodzaje kryzysów
1.3. Charakterystyka porównawcza kryzysów walutowych i finansowych
1.4. Powazne kryzysy w ostatnich kilkudziesieciu latach

Rozdzial II
Przyczyny wybuchu obecnego kryzysu z 2008 r.

2.1. Rynek nieruchomosci i kredyty subprime
2.2. Polityka monetarna prowadzona przez Rezerwe Federalna

Rozdzial III
Analiza przebiegu kryzysu i jego skutki dla ludnosci

3.1. Inicjatywy instytucji panstwowych
3.2. Przebieg kryzysu współczesnego
3.3. Konsekwencje kryzysowe dla calego swiata
3.4. Nastepstwa kryzysowe dla Europy

Rozdzial IV
Istota rynku finansowego

4.1...

Czytaj więcej

Analiza plynnosci finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej na przykładzie Kopalni Wegla Kamiennego


Wstęp………3

Rozdzial 1
Istota oraz znaczenie plynnosci finansowej w przedsiębiorstwie

1.1. Pojecie oraz czynniki kształtujące plynnosc finansowa………6
1.2. Źródła informacji oraz przyczyny i skutki niewlasciwego zarządzania plynnoscia finansowa………15
1.3. Plynnosc finansowa przedsiebiorstw na tle danych statystycznych………27

Rozdzial 2
Miary plynnosci finansowej jako identyfikacja ryzyka finansowego

2.1. Wskaznik plynnosci środków pienieznych………35
2.2. Wskaznik szybkiej plynnosci………36
2.3. Wskaznik biezacej plynnosci………38
2.4. Cykl konwersji gotówki………41

Rozdzial 3
Analiza plynnosci finansowej kopalni wegla kamiennego

3.1. Ogólna charakterystyka badanej spółki akcyjnej………46
3.2...

Czytaj więcej

Kopalnia Wegla Brunatnego ‚Adamów’ Spólka Akcyjna, ocena kondycji finansowej kopalni przy wykorzystaniu rachunku przeplywów pienieznych.


Wstęp

Rozdzial I.
Rachunek przeplywów pienieznych jako źródłoinformacji do analizy finansowej.

1.1.Rachunek przeplywów pienieznych jako podstawa plynnosci finansowej.
1.2. Działalność operacyjna.
1.3. Działalność inwestycyjna
1.4. Działalność finansowa.
1.5. Rachunek przeplywów pienieznych jako integralna czesc analizy finansowej.


Rozdzial II.
Analiza finansowa i wskazniki struktury rachunek przeplywów pienieznych.

1.1. Istota analizy finansowej rachunku przeplywów pienieznych.
1.2.Analiza wskazników plynnosci finansowej w ujęciu dynamicznym
1.3. Wskazniki struktury przeplywów pienieznych.
1.4. Wskazniki wystarczalnosci pienieznej.
1.5...

Czytaj więcej

Kapital obrotowy netto jako miara plynnosci finansowej – analiza na przykładzie branzy miesnej.


Wstęp………….5

Rozdzial 1.
Istota przedsiębiorstwa, celów jego działania oraz sposoby ich pomiaru

1.1 Definicja przedsiębiorstwa…………. 7
1.2 Rodzaje przedsiebiorstw ………….11
1.2.1 Przedsiebiorstwo jednoosobowe…………. 12
1.2.2 Przedsiebiorstwo panstwowe…………. 13
1.2.3 Przedsiębiorstwa-spóldzielnie…………. 15
1.2.4 Spólki…………. 15
1.2.4.1 Spólki osobowe ………….16
1.2.4.2 Spólki kapitalowe ………….18
1.3 Podstawowe cele działania przedsiębiorstwa…………..19
1.4 Źródła i sposoby pomiaru celów przedsiębiorstwa…………. 26


Rozdzial 2.
Znaczenie plynnosci finansowej w firmie i metody jej pomiaru

2.1 Definicja plynnosci finansowej…………. 33
2.2 Przyczyny i skutki utraty plynnosci finansowej firmy…………...

Czytaj więcej

Bilans jako źródłooceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp.

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka sprawozdania finansowego

1.1 Istota i cel sprawozdania finansowego
1.2 Uzytkownicy sprawozdan finansowych
1.3 Cech jakosciowe sprawozdania finansowego oraz rodzaje sprawozdan finansowych.
1.4 Zakres i elementy sprawozdania finansowego.


Rozdzial II
Bilans i jego analiza

2.1 Istota bilansu.
2.2 Aktywa i pasywa bilansu przedsiębiorstwa.
2.3 Pionowa analiza bilansu.
2.4 Pozioma analiza bilansu.


Rozdzial III
Sytuacja majatkowa i finansowa przedsiębiorstwa w świetle analizy bilansu za lata 2010-2012

3.1 Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa.
3.2. Analiza dynamiki i struktury bilansu
3.3. Ogólne dane bilansowe.
3.4 Analiza aktywów.
3...

Czytaj więcej

Bilans jako element sprawozdania finansowego oraz źródłooceny sytuacji majatkowej i finansowej przedsiębiorstwa. Analiza na przykładzie bilansu firmy XYZ


Wstęp………. 3

Rozdzial 1.
Sprawozdanie finansowe jako źródłoinformacji analitycznych

1.1 Istota, cele i funkcje sprawozdania finansowego ………. 5
1.2 Podstawowe zasady i wymogi jakosciowe sporzadzania sprawozdania finansowego………. 8
1.3 Skladniki sprawozdania finansowego………. 11
1.4 Uzytkownicy sprawozdania finansowego ………. 24


Rozdzial 2.
Bilans przedsiębiorstwa

2.1 Cele i zasady sporzadzania bilansu oraz ogólna konstrukcja bilansu ………. 27
2.2 Aktywa bilansu ………. 28
2.3 Pasywa bilansu ………. 35
2.4 Metody analizy bilansu ………. 39


Rozdzial 3.
Bilans przedsiębiorstwa „XYZ S.A.” i jego analiza

3.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa „XYZ S.A.” ………. 40
3...

Czytaj więcej

Analiza plynnosci finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej na przykładzie Kopalni Wegla Kamiennego


Wstęp………3

Rozdzial 1
Istota oraz znaczenie plynnosci finansowej w przedsiębiorstwie

1.1. Pojecie oraz czynniki kształtujące plynnosc finansowa………6
1.2. Źródła informacji oraz przyczyny i skutki niewlasciwego zarządzania plynnoscia finansowa………15
1.3. Plynnosc finansowa przedsiebiorstw na tle danych statystycznych………27

Rozdzial 2
Miary plynnosci finansowej jako identyfikacja ryzyka finansowego

2.1. Wskaznik plynnosci środków pienieznych………35
2.2. Wskaznik szybkiej plynnosci………36
2.3. Wskaznik biezacej plynnosci………38
2.4. Cykl konwersji gotówki………41

Rozdzial 3
Analiza plynnosci finansowej kopalni wegla kamiennego

3.1. Ogólna charakterystyka badanej spółki akcyjnej………46
3.2...

Czytaj więcej

Kopalnia Wegla Brunatnego ‚Adamów’ Spólka Akcyjna, ocena kondycji finansowej kopalni przy wykorzystaniu rachunku przeplywów pienieznych.


Wstęp

Rozdzial I.
Rachunek przeplywów pienieznych jako źródłoinformacji do analizy finansowej.

1.1.Rachunek przeplywów pienieznych jako podstawa plynnosci finansowej.
1.2. Działalność operacyjna.
1.3. Działalność inwestycyjna
1.4. Działalność finansowa.
1.5. Rachunek przeplywów pienieznych jako integralna czesc analizy finansowej.


Rozdzial II.
Analiza finansowa i wskazniki struktury rachunek przeplywów pienieznych.

1.1. Istota analizy finansowej rachunku przeplywów pienieznych.
1.2.Analiza wskazników plynnosci finansowej w ujęciu dynamicznym
1.3. Wskazniki struktury przeplywów pienieznych.
1.4. Wskazniki wystarczalnosci pienieznej.
1.5...

Czytaj więcej
Regulamin strony