Szukanie 'Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie produkcyjnym'

Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie produkcyjnym na przykładzie XYZ Sp. z o.o.


Wstęp……….4

Rozdzial 1.
Istota procesów logistycznych w świetle literatury.

1.1. Pojecie logistyki i procesów logistycznych……….6
1.2. Podejscie procesowe……….10
1.2.1. Lancuch logistyczny……….14
1.3. Podejscie systemowe ……….16
1.4. Miary procesów logistycznych ……….22


Rozdzial 2.
Charakterystyka procesów logistycznych w przedsiębiorstwie.

2.1. Przedsiebiorstwo – pojecie i istota ……….27
2.2. Logistyka procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie ……….29
2.3. Zarządzanie procesami logistycznymi ……….33
2.4. Procesy zaopatrzenia ……….34
2.4.1. Procesy magazynowania i transportu wewnetrznego
2.5. Procesy produkcji ……….39
2.6. Logistyka procesów dystrybucji ……….43
2.7...

Czytaj więcej

Ocena działania służby logistycznej na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp……… 3

Rozdzial I
Wprowadzenie do problematyki.

1.1 Pojecie logistyki……… 4
1.2 Obszary logistyki w przedsiębiorstwie……… 9

Rozdzial II
Funkcjonowanie sluzb logistycznych w przedsiębiorstwie.

2.1 Organizacja sluzb logistycznych……… 16
2.2 Zadania sluzb logistycznych……… 19
2.3 Analiza wybranych stanowisk logistycznych……… 20

Rozdzial III
Ocena działania sluzb logistycznych w firmie.

3.1 Powstanie i rozwój firmy……… 24
3.2 Specyfika działalności firmy……… 26
3.3 Sytuacja ekonomiczno – finansowa Spólki……… 28
3.4 Analiza działalności sluzb logistycznych w firmie……… 30

Podsumowanie……… 34
Spis literatury……… 35
Wykaz rysunków i tablic……… 37


 
Czytaj więcej

Finansowanie zapasów w przedsiębiorstwie na podstawie przedsiębiorstwa XYZ.


Wstęp

Rozdzial I
Przedsiebiorstwo

1. Pojecie przedsiębiorstwa
2. Klasyfikacja przedsiebiorstw
3. Cele przedsiębiorstwa


Rozdzial II
Zarządzanie zapasami i ich finansowanie w przedsiębiorstwie

1. Pojecie kapitału obrotowego
2. Pojecie i rodzaje zapasów
3. Wystepowanie zapasów w przedsiębiorstwie
4. Cele zarządzania zapasami
5. Strategie i metody zarządzania zapasami
6. Finansowanie zapasów w przedsiębiorstwie


Rozdzial III
Analiza zródel finansowania zapasów w przedsiębiorstwie XYZ

1. Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ
2. Analiza zarządzania zapasami w XYZ
3. Analiza finansowania zapasów w XYZ


Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykres...

Czytaj więcej

Transport i spedycja jako element procesu logistycznego.


Wstęp………..2

Rozdzial I
Istota procesów logistycznych i lancucha dostaw

1.1. Pojecie i funkcje logistyki………..5
1.2. Procesy jako przedmiot sterowania w logistyce………..11
1.3.Koncepcja lancucha dostaw ………..12
1.4.Skladniki zarządzania logistycznego ………..17


Rozdzial II
Transport i spedycja w systemie logistycznym przedsiębiorstwa

2.1. Definicja i galezie transportu………..21
2.2. Potrzeby transportowe w przedsiębiorstwie ………..28
2.3. Istota spedycji i rodzaje firm spedycyjnych………..31
2.4. Aspekty prawne spedycji ………..37
2.5. Rodzaj przewoznika i spedytora………..38
2.6. Znaczenie infrastruktury transportu……….. 42


Rozdzial III
Zasady działalności transportowej w przedsiębiorstwie produ...

Czytaj więcej

Systemy zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie produkcyjnym Autoliv Poland Sp. z o.o. w Jelczu- Laskowicach.


Wstęp.
Rozdzial 1.
Analiza problematyki zarządzania zapasami

1.1 Zapasy – ich klasyfikacja i struktura
1.2 Rola zapasów w gospodarce
1.3 Cele zarządzania zapasami
1.4 Strategie i metody zarządzania zapasami
1.5 Finansowanie zapasów w przedsiębiorstwie

Rozdzial 2.
Charakterystyka przedsiębiorstwa produkcyjnego Autoliv Poland Sp. z o.o.

2.1 Ogólna charakterystyka badanego podmiotu
2.2 Charakterystyka magazyny w badanym podmiocie
2.3 Strategia zarządzania zapasami w badanej firmie

Rozdzial 3.
Analiza krytyczna zarządzania zapasami w wybranym przedsiębiorstwie

3.1 Przewidywanie i prognoza popyty na zapasy w firmie XYZ
3.2 Metody zarządzania zapasami w firmie XYZ
3...

Czytaj więcej

Projekt eliminacji strat w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym.

1.Wstęp.
1.1. Uzasadnienie wyboru tematu
1.2. Przeglad literatury
1.3. Cel i zakres pracy

2.Logistyka,System produkcyjny, Marnotrawstwo.

2.1. Logistyka / wybrane aspekty logistyki
2.2. Logistyka i jej koncepcje
2.3 Znaczenie i istota zarządzania logistycznego
2.4 Logistyka w sferze zaopatrzenia.
2.5 Logistyka w sferze dystrybucji.
2.6 Logistyka w sferze produkcji.
2.7 System produkcyjny.
2.8 Czym jest marnotrawstwo.
2.9 Jak wykryc marnotrawstwo.

3.Analiza i ocena badanego przedsiębiorstwa.

3.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa.
3.2 Struktura przedsiębiorstwa.
3.3 Plan przedsiębiorstwa.
3.4 Proces produkcyjny w przedsiębiorstwie.
3.4 Dobór narzedzi badawczych.
3...

Czytaj więcej

Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie rolniczym


Wprowadzenie………..2

Rozdzial I.
Ogólne zagadnienia kosztów

1.1. Istota i zakres kosztów ………..4
1.1.1. Ewidencja kosztów wedlug ich rodzajów………… 6
1.1.2. Ewidencja kosztów wedlug celu ich ponoszenia………… 7
1.2. Zakres, funkcje i systemy rachunku kosztów………… 9


Rozdzial II.
Ewidencja kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym

2.1. Ogólne informacje o przedsiębiorstwie………… 11
2.2. Zasady rachunkowosci w jednostce………… 14
2.2.1. Rzeczowe skladniki majatku trwalego………… 16
2.2.2. Zapasy produktów i materialów……….. 18
2.2.3. Naleznosci ………..20
2.2.4. Rozliczenia miedzyokresowe kosztów i przychodów……….. 20
2.2.5. Pasywa……….. 21
2.2.6. Zasady inwentaryzacji ………..21
2.2.7. Sprawozdanie

Czytaj więcej

Charakterystyka systemów rachunku kosztów w przedsiębiorstwie


Wstęp …………3

Rozdzial 1.
Rachunek kosztów jako podsystem rachunkowosci

1.1. Pojecie i istota rachunku kosztów …………5
1.2. Rola i zadania rachunku kosztów………… 6
1.3. Funkcje rachunku kosztów …………7
1.4. Rachunkowość zarzadcza a rachunek kosztów …………9
1.5. Wspólczesne zarzadzanie kosztami …………11

Rozdzial 2.
Kryteria klasyfikacyjne kosztów

2.1. Pojecie kosztów …………14
2.2. Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych …………15
2.3. Klasyfikacja kosztów dla celów decyzyjnych …………19
2.4. Klasyfikacja kosztów dla celów kontrolnych …………23

Rozdzial 3.
Tradycyjne modele rachunku kosztów

3.1. Dobór systemu rachunku kosztów …………25
3.2. Rachunek kosztów pelnych …………27
3.3. Rachunek k...

Czytaj więcej

Ryzyko jakosciowo- ilosciowe w przedsiębiorstwie piekarniczo- cukierniczo- lodziarskim.


Wstęp……… 3

Rozdzial I.
Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa.

1.1 Geneza i definicja ryzyka ……… 6
1.2 Klasyfikacja ryzyka………15
1.3 Zarządzanie ryzykiem……… 24
1.4 Metody i techniki kontroli ryzyka……… 29

Rozdzial II.
Proces produkcji ryzyka w działalności piekarniczo- cukierniczo- lodziarskim.

2.1. Charakterystyka struktury produkcji przedsiębiorstwa piekarniczo- cukierniczo- lodziarskiego……… 37
2.2. Schematy przebiegu produkcji poszczególnych wyrobów w piekarni, cukierni i lodziarni………41
2.3. Postep techniczny jako czynnik integrujacy procesy w piekarnictwie, cukiernictwie i lodziarstwie………45
2.4. Rodzaje ryzyka wystepujace w przedsiębiorstwie piekarniczo- cukierniczo- lodziarski...

Czytaj więcej

Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie rolniczym


Wprowadzenie………..2

Rozdzial I.
Ogólne zagadnienia kosztów

1.1. Istota i zakres kosztów ………..4
1.1.1. Ewidencja kosztów wedlug ich rodzajów………… 6
1.1.2. Ewidencja kosztów wedlug celu ich ponoszenia………… 7
1.2. Zakres, funkcje i systemy rachunku kosztów………… 9


Rozdzial II.
Ewidencja kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym

2.1. Ogólne informacje o przedsiębiorstwie………… 11
2.2. Zasady rachunkowosci w jednostce………… 14
2.2.1. Rzeczowe skladniki majatku trwalego………… 16
2.2.2. Zapasy produktów i materialów……….. 18
2.2.3. Naleznosci ………..20
2.2.4. Rozliczenia miedzyokresowe kosztów i przychodów……….. 20
2.2.5. Pasywa……….. 21
2.2.6. Zasady inwentaryzacji ………..21
2.2.7. Sprawozdanie f...

Czytaj więcej

Rozliczenie kosztów wydzialowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym XYZ.


Wstęp ………… 3

Rozdzial 1.
Istota i klasyfikacja kosztów

1.1 Istota i pojecie kosztów ………… 5
1.2 Klasyfikacja kosztów………… 8
1.2.1 Koszty wedlug typów działalności ………… 12
1.2.2 Koszty w ukladzie rodzajowym ………… 13
1.2.3 Koszty wedlug odmian działalności …………18
1.2.4 Koszty w ukladzie funkcjonalnym ………… 18
1.2.5 Koszty wedlug miejsc ich powstawania ………… 18
1.2.6 Koszty w ukladzie kalkulacyjnym ………… 21
1.2.7 Koszty wedlug stopnia ich reagowania na zmiany rozmiarów produkcji ………… 26


Rozdzial 2.
Charakterystyka kosztów wydzialowych oraz metody rozliczania jako elementu kosztów posrednich

2.1 Funkcja kosztów wydzialowych ………… 30
2.2 Pozycje kosztów

Czytaj więcej

Funkcjonowanie systemu wynagrodzeń w przedsiębiorstwie

Wstęp…………5

Rozdzial 1
Wspólczesna koncepcja wynagrodzeń

1.1. Pojecie oraz istota wynagrodzenia………… 7
1.2. Podstawowe funkcje wynagrodzeń …………9
1.3. Klasyfikacja wynagrodzeń …………14
1.4. Formy wynagrodzeń …………15
1.5. Struktura wewnetrzna wynagrodzen………… 21


Rozdzial 2
Regulacje praw pracownika do wynagrodzenia

2.1. Podstawowe kryteria wynagradzania za prace………… 31
2.2. Uklady zbiorowe pracy………… 36
2.3. Regulamin wynagradzania………… 39


Rozdzial 3
Analiza systemu wynagrodzeń w Tabex-Ozmo Sp. z o.o.

3.1. Historia i dzialalnosc …………44
3.2. Struktura organizacyjna …………45
3.3. Powiazanie systemu motywacyjnego z pozostalymi elementami polityki personalnej w Tabex-Ozmo Sp. z o.o…………. 47
3...

Czytaj więcej

Zarządzanie plynnoscia finansowa w przedsiębiorstwie.


Wstęp.

Rozdzial 1
Plynnosc finansowa i jej znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

1.1. Pojecie plynnosci finansowej.
1.2. Czynniki wpływajace na plynnosc finansowa.
1.3. Skutki niewlasciwego zarządzania plynnoscia finansowa.

Rozdzial 2
Miary plynnosci finansowej.

2.1. Statyczne metody badania plynnosci serwisie.
2.2. Dynamiczne metody badania plynnosci.
2.3. Dodatkowe metody pomiaru plynnosci finansowej.

Rozdzial 3
Wykorzystanie kapitału obrotowego do oceny plynnosci finansowej.

3.1. Istota kapitału obrotowego.
3.2. Cykl kapitału obrotowego.
3.3. Zarządzanie majatkiem obrotowym.

Rozdzial 4
Zarządzanie kapitalem obrotowym, a plynnosc finansowa przedsiębiorstwa „XYZ”.

4...

Czytaj więcej

Budzetowanie w przedsiębiorstwie na przykładzie Zakladu Produkcyjno – UslugowoHandlowego PROFI.

Wstęp

Rozdzial 1.
Budzetowanie jako narzedzie zarządzania przedsiębiorstwa

1.1. Budżet a budżetowanie
1.2. Cele i funkcje budżetowania
1.3. Klasyfikacja budżetów
1.4. Metody budżetowania
1.5. Wnioski


Rozdzial 2.
Sporzadzanie budżetów

2.1. Struktura budżetu
2.2. Etapy budżetowania
2.3. Procedura sporzadzania budżetu
2.3.1. Budżety operacyjne
2.3.2. Budżety finansowe
2.4. Wnioski


Rozdzial 3.
Budzetowanie w przedsiębiorstwie PROFI w roku 2013

3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa
3.2. Wprowadzenie budżetowania
3.3. Sporzadzony budżet przedsiębiorstwa PROFI na rok 2013


Rozdzial 4.
Narzedzia kontroli budżetu przedsiębiorstwa PROFI

4.1. Istota kontroli budżetowej...

Czytaj więcej
Regulamin strony