Szukanie 'Rodzaje ładunków ponadgabarytowych'

Rodzaje ładunków ponadgabarytowych

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Przewóz ładunków nienormatywnychWstęp………. 4

Rozdzial I
Transport ładunków nienormatywnych

1.1.Podstawowe pojecia w transporcie ładunków nienormatywnych ……….5
1.2. Regulacje prawne przewozu drogowego ładunków nienormatywnych ……….7
1.3. Ogólne warunki przewozu ladunków ……….9
1.3. Ograniczenie wymiarów i masy pojazdów ……….12
1.5. Dopuszczalne naciski na os na drogach RP ……….14

Rozdzial II
Samochody do przewozu ładunków nienormatywnych

2.1. Klasyfikacja samochodów do przewozu ladunków ……….17
2.2. Charakterystyka techniczna samochodów ……….28
2.3. Zasady transportu ładunków nienormatywnych………. 34
2.4. Rodzaje środków transportowych stosowanych w przewozach ponadgabarytowych………. 39

Rozdzial III
Przycz...

Czytaj więcej

Transport ładunków ponadgabarytowych

1. Wstęp, cel pracy………. 4

2. Wprowadzenie ………. 5

Czesc teoretyczna

3. Transport ładunków nienormatywnych.
3.1 Regulacje prawne przewozu drogowego ładunków ponadgabarytowych………. 7
3.2 Podstawowe definicje w transporcie ładunków ponadgabarytowych………. 11
3.3 Prognozy przewozów ponadnormatywnych w Polsce………. 13
3.4 Dokumenty………. 14
3.5 Przygotowanie transportu ponadgabarytowego, organizacja przewozu………. 15
3.6 Warunki pilotowania środków transportowych stosowanych w przewozach ponadgabarytowych………. 20
3.7 Organa panstwowe uprawnione do kontroli transportu towarów ponadgabarytowych………. 23
3.8 Zadania dodatkowych firm i sluzb bioracych udzial w transporcie ładunków ponadgabarytowych

Czytaj więcej

Przewóz ładunków ponadnormatywnych w transporcie drogowym.


Wstęp………… 4
Cel pracy………… 5
Zakres pracy………… 5

Rozdzial I
Transport ładunków nienormatywnych

1.1. Podstawowe pojecia w transporcie ładunków nienormatywnych ………… 6
1.2. Regulacje prawne przewozu drogowego ładunków nienormatywnych………… 7
1.3. Ogólne warunki przewozu ładunków ………… 8
1.4. Ograniczenie wymiarów i masy pojazdów ………… 10
1.5. Dopuszczalne naciski na os na drogach RP………… 11


Rozdzial II
Samochody do przewozu ładunków nienormatywnych

2.1. Klasyfikacja samochodów do przewozu ladunków………… 14
2.2. Charakterystyka techniczna samochodów………… 25
2.3. Zasady transportu ładunków nienormatywnych ………… 31
2.4. Rodzaje środków transportowych stosowanych w przewozach ...

Czytaj więcej

Wykorzystanie internetowych portali pracy w pozyskiwaniu zasobów ludzkich

Wstęp……….1

Rozdział I
Znaczenie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie

1.1 Pojęcie zasobów ludzkich……….3
1.2 Zróżnicowanie w definiowaniu zarządzania zasobami ludzkimi……….6

Rozdział II
Istota i uwarunkowania procesu rekrutacji

1.1 Strategie pozyskiwania personelu……….10
1.2 Znaczenie i funkcje procesu rekrutacji……….12
1.3 Opis stanowiska pracy oraz profile kompetencyjne……….16
1.4 Źródła i rodzaje procesu rekrutacji……….17

Rozdział III
Znaczenie portali pracy w rekrutacji

1.1 Internet jako współczesne źródło pozyskiwania pracowników……….23
1.2 Charakterystyka i ocena skuteczności rekrutacji na wybranych portalach pracy……….31

Rozdział IV
Porównanie i ocena rekrutacji metoda...

Czytaj więcej

Wykorzystanie internetowych portali pracy w pozyskiwaniu zasobów ludzkich

Wstęp……….1

Rozdział I
Znaczenie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie
1.1 Pojęcie zasobów ludzkich……….3
1.2 Zróżnicowanie w definiowaniu zarządzania zasobami ludzkimi……….6

Rozdział II
Istota i uwarunkowania procesu rekrutacji

1.1 Strategie pozyskiwania personelu……….10
1.2 Znaczenie i funkcje procesu rekrutacji……….12
1.3 Opis stanowiska pracy oraz profile kompetencyjne……….16
1.4 Źródła i rodzaje procesu rekrutacji……….17

Rozdział III
Znaczenie portali pracy w rekrutacji

1.1 Internet jako współczesne źródło pozyskiwania pracowników……….23
1.2 Charakterystyka i ocena skuteczności rekrutacji na wybranych portalach pracy……….31

Rozdział IV
Porównanie i ocena rekrutacji metoda...

Czytaj więcej

Stres jako motywator pracowników na przykładzie firmy

Wstęp

Rozdział 1
Teoretyczne aspekty stresu
1.1. Wyjaśnienie pojęcia stresu………..5
1.2. Rodzaje stresu………..9
1.3. Czynniki wywołujące stres………..14
1.4. Konsekwencje stresu………..18
1.5. Sposoby radzenia sobie ze stresem………..21

Rozdział 2
Istota motywacji w miejscu pracy.
      2.1. Definicja i znaczenie motywacji w miejscu pracy………..25
2.2. Rodzaje motywacji ………..26
2.3. Systematyka teorii motywacji………..27
2.3.1. Teorie treści………..28
2.3.2. Wybrane teorie procesu………..34
2.4. Czynniki motywacyjne………..37
2.4.1. Czynniki materialne………..38
2.4.2. Czynniki niematerialne………..41

Rozdział 3
Wpływ stresu na motywację pracowników w ING Banku Śląskim.
      3.1...

Czytaj więcej

Transport ponadgabarytowy na wybranym przykładzie (transport lesny)


Wprowadzenie

Wstęp, cel pracy

Rozdzial 1.
Transport ładunków nienormatywnych

2.1 Regulacje prawne przewozu drogowego ładunków ponadgabarytowych
2.2 Podstawowe pojecia w transporcie ładunków ponadgabarytowych
2.3 Czynnosci podczas przygotowania transportu ponadgabarytowego
2.4 Zadania dodatkowych firm i sluzb bioracych udzial w transporcie ładunków ponadgabarytowych
2.5 Rodzaje środków transportowych stosowanych w przewozach ponadgabarytowych
2.6 Zezwolenia w transporcie ładunków ponadgabarytowych
2.6.1 Rodzaje zezwolen
2.7 Dopuszczalne naciski na os na drogach RP
2.8 Warunki pilotowania środków transportowych stosowanych w przewozach ponadgabarytowych
2...

Czytaj więcej
Regulamin strony