Szukanie 'Rodzaje ładunków ponadgabarytowych'

Przewóz ładunków nienormatywnychWstęp………. 4

Rozdzial I
Transport ładunków nienormatywnych

1.1.Podstawowe pojecia w transporcie ładunków nienormatywnych ……….5
1.2. Regulacje prawne przewozu drogowego ładunków nienormatywnych ……….7
1.3. Ogólne warunki przewozu ladunków ……….9
1.3. Ograniczenie wymiarów i masy pojazdów ……….12
1.5. Dopuszczalne naciski na os na drogach RP ……….14

Rozdzial II
Samochody do przewozu ładunków nienormatywnych

2.1. Klasyfikacja samochodów do przewozu ladunków ……….17
2.2. Charakterystyka techniczna samochodów ……….28
2.3. Zasady transportu ładunków nienormatywnych………. 34
2.4. Rodzaje środków transportowych stosowanych w przewozach ponadgabarytowych………. 39

Rozdzial III
Przycz...

więcej

Transport ładunków ponadgabarytowych

1. Wstęp, cel pracy………. 4

2. Wprowadzenie ………. 5

Czesc teoretyczna

3. Transport ładunków nienormatywnych.
3.1 Regulacje prawne przewozu drogowego ładunków ponadgabarytowych………. 7
3.2 Podstawowe definicje w transporcie ładunków ponadgabarytowych………. 11
3.3 Prognozy przewozów ponadnormatywnych w Polsce………. 13
3.4 Dokumenty………. 14
3.5 Przygotowanie transportu ponadgabarytowego, organizacja przewozu………. 15
3.6 Warunki pilotowania środków transportowych stosowanych w przewozach ponadgabarytowych………. 20
3.7 Organa panstwowe uprawnione do kontroli transportu towarów ponadgabarytowych………. 23
3...

więcej

Przewóz ładunków ponadnormatywnych w transporcie drogowym.


Wstęp………… 4
Cel pracy………… 5
Zakres pracy………… 5

Rozdzial I
Transport ładunków nienormatywnych

1.1. Podstawowe pojecia w transporcie ładunków nienormatywnych ………… 6
1.2. Regulacje prawne przewozu drogowego ładunków nienormatywnych………… 7
1.3. Ogólne warunki przewozu ładunków ………… 8
1.4. Ograniczenie wymiarów i masy pojazdów ………… 10
1.5. Dopuszczalne naciski na os na drogach RP………… 11


Rozdzial II
Samochody do przewozu ładunków nienormatywnych

2.1. Klasyfikacja samochodów do przewozu ladunków………… 14
2.2. Charakterystyka techniczna samochodów………… 25
2.3. Zasady transportu ładunków nienormatywnych ………… 31
2.4...

więcej

Transport ponadgabarytowy na wybranym przykładzie (transport lesny)


Wprowadzenie

Wstęp, cel pracy

Rozdzial 1.
Transport ładunków nienormatywnych

2.1 Regulacje prawne przewozu drogowego ładunków ponadgabarytowych
2.2 Podstawowe pojecia w transporcie ładunków ponadgabarytowych
2.3 Czynnosci podczas przygotowania transportu ponadgabarytowego
2.4 Zadania dodatkowych firm i sluzb bioracych udzial w transporcie ładunków ponadgabarytowych
2.5 Rodzaje środków transportowych stosowanych w przewozach ponadgabarytowych
2.6 Zezwolenia w transporcie ładunków ponadgabarytowych
2.6.1 Rodzaje zezwolen
2.7 Dopuszczalne naciski na os na drogach RP
2.8 Warunki pilotowania środków transportowych stosowanych w przewozach ponadgabarytowych
2...

więcej