Szukanie 'Rodzaje kredytów mieszkaniowych'

Rodzaje kredytów mieszkaniowych

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Ubezpieczenia kredytów mieszkaniowych na przykładzie GE Money Bank w Warszawie

Wstęp…………3

Rozdzial I.
Ubezpieczenie jako jedna z form zabezpieczenia kredytów mieszkaniowych.

1.1. Istota i pojecie ubezpieczenia kredytu mieszkaniowego…………5
1.2. Rodzaje ubezpieczen…………11
1.3. Czynniki wpływajace na wybór i zakup ubezpieczenia…………16
1.4. Skutki prawne ubezpieczenia kredytu…………21


Rozdzial II.
Rynek ubezpieczen kredytów mieszkaniowych w Polsce.

2.1. Istota rynku ubezpieczen kredytów w Polsce…………26
2.2. Podmioty rynku ubezpieczen kredytów mieszkaniowych…………30
2.3. Przedmiot ubezpieczenia…………38
2.4.Cechy charakterystyczne umowy ubezpieczenia kredytu mieszkaniowego…………46
2.5. Doubezpieczenie. Klauzule…………51


Rozdzial III.
Analiza ubezpieczenia kredytów mieszkaniowych ...

Czytaj więcej

Wycena nieruchomości mieszkaniowych do celów sprzedaży na przykładzie lokalu wlasnosciowego firmy XYZ SP.Z O.O.


Wyciag z operatu szacunkowego………..6

Rozdzial 1.
Okreslenie przedmiotu i zakresu wyceny

1.1. Przedmiot wyceny.
1.2. Zakres wyceny……….. 8


Rozdzial 2.
Cel wyceny………..8

Rozdzial 3.
Podstawy formalno-prawne wykonania operatu szacunkowego.

3.1. Podstawy formalne………..8
3.2. Podstawy materialno-prawne………..9
3.3. Źródła danych merytorycznych………..9


Rozdzial 4.
Okreslenie dat istotnych dla wyceny………..9

Rozdzial 5.
Opis i okreslenie stanu prawnego nieruchomosci.

5.1. Stan prawny nieruchomosci………..10
5.2. Opis budynku z uwzglednieniem stanu technicznego i uzytkowego………..11
5.3. Lokalizacja i czynniki srodowiskowe………..13
5.4. Opis lokalu mieszkalnego………..14
5.5. Przeznaczenie nieruchomosci………..15

Czytaj więcej

Finansowanie nieruchomości mieszkaniowych z udzialem kredytu hipotecznego na przykładzie projektu.

Wstęp…………3

Rozdzial I
Źródła finansowania nieruchomosci mieszkaniowych.

1.1. Nieruchomosc jako przedmiot finansowania…………5
1.2. Podstawowe prawa rzeczowe nieruchomosci…………7
1.3. Kredyt jako glówne źródło finansowania nieruchomosci…………10

Rozdzial II
Opis projektu

2.1. Profil kredytobiorcy i kredytodawcy.
2.1.1 Kredytodawca – ING Bank…………12
2.1.2. Kredytobiorca…………15
2.2. Opis kredytowanej nieruchomosci…………17
2.2.1. Opis jednostki developerskiej oferujacej nieruchomosc – Budimex S.A…………17
2.2.2. Opis nieruchomosci…………18
2.2.3. Finansowanie zakupu przez Firme Budimex S.A…………20
2.3. Opis i parametry transakcji…………21

Rozdzial III
Analiza kosztu finansowania kredytem hipotecznym nier...

Czytaj więcej

Zarządzanie nieruchomościami na przykładzie Wspólnot Mieszkaniowych w Warszawie


Wstęp ……….3

Rozdzial 1
Aspekty formalno – prawne funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych

1.1.Definicja wspólnoty mieszkaniowej i nieruchomosci wspólnej………. 4
1.1.1.Prawa do nieruchomosci ……….10
1.2.Podstawy prawne działania wspólnot mieszkaniowych………. 13
1.3.Organy wystepujace we wspólnotach mieszkaniowych………. 15
1.4.Cele i zadania wspólnot mieszkaniowych………. 20


Rozdzial 2.
Charakterystyka wybranych wspólnot mieszkaniowych

2.1.Rynek nieruchomosci Warszawy ……….25
2.2.Charakterystyka wspólnot mieszkaniowych Sródmiescia Warszawy………. 30
2.3.Zarzad analizowanych wspólnot mieszkaniowych Sródmiescia ……….4
2.4.Nieruchomości analizowanych wspólnot mieszkaniowych Sródmiescia ………...

Czytaj więcej

Rynek kredytów hipotecznych w finansowaniu inwestycji mieszkaniowych osób fizycznych w warunkach kryzysu finansowego na przykładzie BZ WBK S.A. w Warszawie


Wstęp……….1

Rozdzial I.
Źródła finansowania inwestycji mieszkaniowych w Polsce

1.1. Polityka państwa i jego rola w zakresię rozwoju budownictwa mieszkaniowego………. 3
1.2. Bankowe i niebankowe źródła finansowania inwestycji ……….12
1.3. Uczestnicy rynku budownictwa mieszkaniowego………. 22

Rozdzial II.
Rynek kredytów hipotecznych w Polsce

2.1. Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania rynku kredytów hipotecznych………. 32
2.2. Rodzaje kredytów na budownictwo mieszkaniowe ……….45
2.3. Najwieksze banki udzielajace kredytów hipotecznych w Polsce………. 57
2.4. Rola posredników w finansowaniu inwestycji mieszkaniowych ………. 65

Rozdzial III.
Bank BZ WBK w Poznaniu na rynku kredytów hipotec...

Czytaj więcej

Rodzaje kredytów udzielanych przez banki spóldzielcze na przykładzie Banku Spóldzielczego XYZ


Wstęp……………4

Rozdzial 1.
Historia banków spóldzielczych na polskim rynku bankowym

1.1. Banki spóldzielcze w polskim systemie bankowym- krótki rys historyczny…………… 6
1.2. Podstawy prawne i ekonomiczne przesłanki funkcjonowania banków spóldzielczych…………… 10
1.3. Organizacja i zasady funkcjonowania sektora banków spóldzielczych w Polsce…………… 12
1.4. Kompetencje organów banków spóldzielczych oraz ich struktura organizacyjna…………… 16


Rozdzial 2.
Działalność kredytowa banków spóldzielczych

2.1. Pojecie i cechy charakterystyczne umowy kredytu bankowego……………22
2.2. Oferta kredytowa banków spóldzielczych……………23
2.2.1. Kredyty dla klientów indywidualnych……………23
2.2.2...

Czytaj więcej

Ubezpieczenia kredytów mieszkaniowych na przykładzie GE Money Bank w Warszawie

Wstęp…………3

Rozdzial I.
Ubezpieczenie jako jedna z form zabezpieczenia kredytów mieszkaniowych.

1.1. Istota i pojecie ubezpieczenia kredytu mieszkaniowego…………5
1.2. Rodzaje ubezpieczen…………11
1.3. Czynniki wpływajace na wybór i zakup ubezpieczenia…………16
1.4. Skutki prawne ubezpieczenia kredytu…………21


Rozdzial II.
Rynek ubezpieczen kredytów mieszkaniowych w Polsce.

2.1. Istota rynku ubezpieczen kredytów w Polsce…………26
2.2. Podmioty rynku ubezpieczen kredytów mieszkaniowych…………30
2.3. Przedmiot ubezpieczenia…………38
2.4.Cechy charakterystyczne umowy ubezpieczenia kredytu mieszkaniowego…………46
2.5. Doubezpieczenie. Klauzule…………51


Rozdzial III.
Analiza ubezpieczenia kredytów mieszkaniowych

Czytaj więcej

Analiza kredytowania podmiotów gospodarczych na przykładzie banku PKO BP


Wstęp……….. 1

Rozdzial I.
Kredyty i ich charakterystyka

1.1. Pojecie, funkcje i rodzaje kredytów………….. 3
1.2. Ogólne zasady i warunki udzielania kredytów………….. 17
1.3. Zdolnosc kredytowa i jej ocena………….. 22


Rozdzial II.
Ryzyka kredytowe i problem zwrotu kredytów

2.1. Istota ryzyka kredytowego …………..27
2.2. Zarządzanie ryzykiem kredytowym …………..32
2.3. Zabezpieczenia zwrotnosci kredytów …………..34
2.3.1. Weksel in blanco………….. 35
2.3.3. Zastaw …………..37
2.3.4. Przewlaszczenie na zabezpieczenie …………..38
2.3.5. Blokada środków pienieznych zgromadzonych na rachunkach bankowych …………..38
2.3.6. Hipoteka………….. 38
2.3.7. Przelew wierzytelnosci ( cesja) …………..40


Rozdzial III.
Procedury k...

Czytaj więcej

Rynek kredytów mieszkaniowych w Polsce w dobie kryzysu finansowego w latach 2007-2010


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Sektor bankowy w dobie kryzysu………..5

1.1. Globalny kryzys finansowy i jego przyczyny.
1.2. Sytuacja finansowa banków w latach 2007-2010.
1.3. Zmiany legislacyjne.


Rozdzial 2.
Kredyt hipoteczny-charakterystyka………..21

2.1. Definicja oraz rodzaje kredytu hipotecznego.
2.2. Rodzaje zabezpieczen kredytów mieszkaniowych.
2.3. Ryzyko zwiazane z udzielaniem kredytów hipotecznych.
2.4. Rynek kredytów hipotecznych w Polsce.


Rozdzial 3.
Kredyt mieszkaniowy a kryzys finansowy na przykładzie Multibanku………..38

3.1 Charakterystyka Multibanku.
3.2. Oferta kredytów hipotecznych.
3.3. Portfel kredytowy Multibanku w latach 2007-2010.


Rozdzial...

Czytaj więcej

Kredytowanie budownictwa mieszkaniowego w ofercie wybranego banku.Wstęp………3

Rozdzial I.
Charakterystyka systemu bankowego w Polsce.

1.1. Rozwój systemu bankowego w Polsce………4
1.2. Organizacja sektora bankowego………8
1.3. System kontrolny w systemie bankowym………12

Rozdzial II.
Kredyt jako źródło finansowania.

2.1. Istota kredytu i jego funkcje………16
2.2. Rodzaje kredytów………17
2.3. Kredyt a pozyczka………23

Rozdzial III.
Procedury udzielania kredytów mieszkaniowych.

3.1. Istota kredytu mieszkaniowego………25
3.2. Pojecie zdolnosci kredytowej………27
3.3. Dokumentacja kredytowa………31

Rozdzial IV.
Kredyty mieszkaniowe w wybranym banku.

4.1. Charakterystyka Banku Spóldzielczego w XYZ………34
4.2. Zasady otrzymania kredytu mieszkaniowego………37
4.3...

Czytaj więcej

Analiza rynku kredytów hipotecznych w Polsce.


Wstęp…………3

Rozdzial I.
Kredyt jako instrument finansowania budownictwa mieszkaniowego…………4

1.1 Potrzeby spoleczenstwa w zakresię budownictwa mieszkaniowego
1.2 Sposób finansowania zakupu nieruchomosci
1.3 Kredyt jako podstawowe źródło finansowania zakupu nieruchomosci

Rozdzial II.
Kredyt komercyjny w ofercie banku

2.1 Pojecie kredytu hipotecznego i rodzaje kredytów mieszkaniowych…………33
2.2 Procedura udzielania kredytu hipotecznego
2.3 Hipoteka jako glówny instrument zabezpieczenia kredytu

Rozdzial III.
Ocena funkcjonowania rynku kredytów hipotecznych w Polsce…………56

3.1 Oferta kredytów w polskim sektorze bankowym
3.2 Wielkosc i struktura rynku kredytów hipotecznych w Polsce
...

Czytaj więcej

Kredytowanie budownictwa mieszkaniowego na przykładzie banku XYZ.


Wstęp …………2

Rozdzial I.
Charakterystyka kredytów…………4

1.1 Pojecie, funkcje i rodzaje kredytów
1.2 Ogólne zasady i warunki udzielania kredytów
1.3 Pojecie oraz ocena zdolnosci kredytowej


Rozdzial II
Ryzyko kredytowe…………26

2.1 Pojecie i rodzaje ryzyka kredytowego
2.2 Zarządzanie ryzykiem kredytowym


Rozdzial III
Zabezpieczenie zwrotnosci kredytów…………49

3.1 Weksel in blanco
3.2 Poreczenie wekslowe
3.3 Zastaw
3.4 Przewlaszczenie na zabezpieczenie
3.5 Blokada środków pienieznych zgromadzonych na rachunkach bankowych
3.6 Hipoteka


Rozdzial IV
Oferta kredytów mieszkaniowych w banku XYZ…………65

4.1 Rodzaje kredytów mieszkaniowych udzielanych przez bank XYZ
4.1...

Czytaj więcej

Warunki rozwoju kredytów mieszkaniowych i banków hipotecznych w Polsce.


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Charakterystyka rynku mieszkaniowego w Polsce po 1990 r……….6

1.1 Specyfika rynku mieszkaniowego i rynku nieruchomosci………6
1.2 Zapotrzebowanie na mieszkania w Polsce………10
1.3. Bariery rozwoju budownictwa………15


Rozdzial 2.
Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce………26

2.1 Klasyfikacja kredytów mieszkaniowych………26
2.1 Kasy mieszkaniowe………31
2.3 Ryzyko zwiazane z udzielaniem kredytów mieszkaniowych………35
2.4 Rodzaje zabezpiec...

Czytaj więcej

Kredyt hipoteczny jako glówne źródło finansowania inwestycji mieszkaniowych osób fizyczncyh.


Wstęp………5

Rozdzial I
Rynek nieruchomosci mieszkaniowych

1.1. Pojecie i istota rynku nieruchomosci mieszkaniowych……… 7
1.2. Źródła finansowania rynku nieruchomosci mieszkaniowych………9
1.3. Czynniki determinujace funkcjonowanie i rozwój rynku mieszkaniowego………13
1.4. Popyt i podaz na rynku mieszkaniowym w latach 2005-2010………14

Rozdzial II
Rynek kredytów mieszkaniowych

2.1. Rozwój kredytu mieszkaniowego i jego przyczyny ………21
2.2 Udział kredytów mieszkaniowych w ofercie kredytowej ………24
2.3. Kredyty hipoteczne na polskim rynku kredytowym ………25
2.4. Rola i znaczenie banków hipotecznych i uniwersalnych w finansowaniu rynku nieruchomosci ………31
2.5...

Czytaj więcej
Regulamin strony