Szukanie 'Rodzaje kredytów mieszkaniowych'

Rynek kredytów hipotecznych w finansowaniu inwestycji mieszkaniowych osób fizycznych w warunkach kryzysu finansowego na przykładzie BZ WBK S.A. w Warszawie


Wstęp……….1

Rozdzial I.
Źródła finansowania inwestycji mieszkaniowych w Polsce

1.1. Polityka państwa i jego rola w zakresię rozwoju budownictwa mieszkaniowego………. 3
1.2. Bankowe i niebankowe źródła finansowania inwestycji ……….12
1.3. Uczestnicy rynku budownictwa mieszkaniowego………. 22

Rozdzial II.
Rynek kredytów hipotecznych w Polsce

2.1. Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania rynku kredytów hipotecznych………. 32
2.2. Rodzaje kredytów na budownictwo mieszkaniowe ……….45
2.3. Najwieksze banki udzielajace kredytów hipotecznych w Polsce………. 57
2.4. Rola posredników w finansowaniu inwestycji mieszkaniowych ………. 65

Rozdzial III.
Bank BZ WBK w Poznaniu na rynku kredytów hipotecz...

więcej

Rodzaje kredytów udzielanych przez banki spóldzielcze na przykładzie Banku Spóldzielczego XYZ


Wstęp……………4

Rozdzial 1.
Historia banków spóldzielczych na polskim rynku bankowym

1.1. Banki spóldzielcze w polskim systemie bankowym- krótki rys historyczny…………… 6
1.2. Podstawy prawne i ekonomiczne przesłanki funkcjonowania banków spóldzielczych…………… 10
1.3. Organizacja i zasady funkcjonowania sektora banków spóldzielczych w Polsce…………… 12
1.4. Kompetencje organów banków spóldzielczych oraz ich struktura organizacyjna…………… 16


Rozdzial 2.
Działalność kredytowa banków spóldzielczych

2.1. Pojecie i cechy charakterystyczne umowy kredytu bankowego……………22
2.2. Oferta kredytowa banków spóldzielczych……………23
2.2.1. Kredyty dla klientów indywidualnych……………23
2.2.2...

więcej

Ubezpieczenia kredytów mieszkaniowych na przykładzie GE Money Bank w Warszawie

Wstęp…………3

Rozdzial I.
Ubezpieczenie jako jedna z form zabezpieczenia kredytów mieszkaniowych.

1.1. Istota i pojecie ubezpieczenia kredytu mieszkaniowego…………5
1.2. Rodzaje ubezpieczen…………11
1.3. Czynniki wpływajace na wybór i zakup ubezpieczenia…………16
1.4. Skutki prawne ubezpieczenia kredytu…………21


Rozdzial II.
Rynek ubezpieczen kredytów mieszkaniowych w Polsce.

2.1. Istota rynku ubezpieczen kredytów w Polsce…………26
2.2. Podmioty rynku ubezpieczen kredytów mieszkaniowych…………30
2.3. Przedmiot ubezpieczenia…………38
2.4.Cechy charakterystyczne umowy ubezpieczenia kredytu mieszkaniowego…………46
2.5. Doubezpieczenie. Klauzule…………51


Rozdzial III.
Analiza ubezpieczenia kredytów mieszkaniowych ...

więcej

Analiza kredytowania podmiotów gospodarczych na przykładzie banku PKO BP


Wstęp……….. 1

Rozdzial I.
Kredyty i ich charakterystyka

1.1. Pojecie, funkcje i rodzaje kredytów………….. 3
1.2. Ogólne zasady i warunki udzielania kredytów………….. 17
1.3. Zdolnosc kredytowa i jej ocena………….. 22


Rozdzial II.
Ryzyka kredytowe i problem zwrotu kredytów

2.1. Istota ryzyka kredytowego …………..27
2.2. Zarządzanie ryzykiem kredytowym …………..32
2.3. Zabezpieczenia zwrotnosci kredytów …………..34
2.3.1. Weksel in blanco………….. 35
2.3.3. Zastaw …………..37
2.3.4. Przewlaszczenie na zabezpieczenie …………..38
2.3.5. Blokada środków pienieznych zgromadzonych na rachunkach bankowych …………..38
2.3.6. Hipoteka………….. 38
2.3.7. Przelew wierzytelnosci ( cesja) …………..40


Rozdzial III.
Procedury k...

więcej

Rynek kredytów mieszkaniowych w Polsce w dobie kryzysu finansowego w latach 2007-2010


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Sektor bankowy w dobie kryzysu………..5

1.1. Globalny kryzys finansowy i jego przyczyny.
1.2. Sytuacja finansowa banków w latach 2007-2010.
1.3. Zmiany legislacyjne.


Rozdzial 2.
Kredyt hipoteczny-charakterystyka………..21

2.1. Definicja oraz rodzaje kredytu hipotecznego.
2.2. Rodzaje zabezpieczen kredytów mieszkaniowych.
2.3. Ryzyko zwiazane z udzielaniem kredytów hipotecznych.
2.4. Rynek kredytów hipotecznych w Polsce.


Rozdzial 3.
Kredyt mieszkaniowy a kryzys finansowy na przykładzie Multibanku………..38

3.1 Charakterystyka Multibanku.
3.2. Oferta kredytów hipotecznych.
3.3. Portfel kredytowy Multibanku w latach 2007-2010.


Rozdzial...

więcej

Kredytowanie budownictwa mieszkaniowego w ofercie wybranego banku.Wstęp………3

Rozdzial I.
Charakterystyka systemu bankowego w Polsce.

1.1. Rozwój systemu bankowego w Polsce………4
1.2. Organizacja sektora bankowego………8
1.3. System kontrolny w systemie bankowym………12

Rozdzial II.
Kredyt jako źródło finansowania.

2.1. Istota kredytu i jego funkcje………16
2.2. Rodzaje kredytów………17
2.3. Kredyt a pozyczka………23

Rozdzial III.
Procedury udzielania kredytów mieszkaniowych.

3.1. Istota kredytu mieszkaniowego………25
3.2. Pojecie zdolnosci kredytowej………27
3.3. Dokumentacja kredytowa………31

Rozdzial IV.
Kredyty mieszkaniowe w wybranym banku.

4.1. Charakterystyka Banku Spóldzielczego w XYZ………34
4.2. Zasady otrzymania kredytu mieszkaniowego………37
4.3...

więcej

Analiza rynku kredytów hipotecznych w Polsce.


Wstęp…………3

Rozdzial I.
Kredyt jako instrument finansowania budownictwa mieszkaniowego…………4

1.1 Potrzeby spoleczenstwa w zakresię budownictwa mieszkaniowego
1.2 Sposób finansowania zakupu nieruchomosci
1.3 Kredyt jako podstawowe źródło finansowania zakupu nieruchomosci

Rozdzial II.
Kredyt komercyjny w ofercie banku

2.1 Pojecie kredytu hipotecznego i rodzaje kredytów mieszkaniowych…………33
2.2 Procedura udzielania kredytu hipotecznego
2.3 Hipoteka jako glówny instrument zabezpieczenia kredytu

Rozdzial III.
Ocena funkcjonowania rynku kredytów hipotecznych w Polsce…………56

3.1 Oferta kredytów w polskim sektorze bankowym
3.2 Wielkosc i struktura rynku kredytów hipotecznych w Polsce
...

więcej

Kredytowanie budownictwa mieszkaniowego na przykładzie banku XYZ.


Wstęp …………2

Rozdzial I.
Charakterystyka kredytów…………4

1.1 Pojecie, funkcje i rodzaje kredytów
1.2 Ogólne zasady i warunki udzielania kredytów
1.3 Pojecie oraz ocena zdolnosci kredytowej


Rozdzial II
Ryzyko kredytowe…………26

2.1 Pojecie i rodzaje ryzyka kredytowego
2.2 Zarządzanie ryzykiem kredytowym


Rozdzial III
Zabezpieczenie zwrotnosci kredytów…………49

3.1 Weksel in blanco
3.2 Poreczenie wekslowe
3.3 Zastaw
3.4 Przewlaszczenie na zabezpieczenie
3.5 Blokada środków pienieznych zgromadzonych na rachunkach bankowych
3.6 Hipoteka


Rozdzial IV
Oferta kredytów mieszkaniowych w banku XYZ…………65

4.1 Rodzaje kredytów mieszkaniowych udzielanych przez bank XYZ
4.1...

więcej

Warunki rozwoju kredytów mieszkaniowych i banków hipotecznych w Polsce.


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Charakterystyka rynku mieszkaniowego w Polsce po 1990 r……….6

1.1 Specyfika rynku mieszkaniowego i rynku nieruchomosci………6
1.2 Zapotrzebowanie na mieszkania w Polsce………10
1.3. Bariery rozwoju budownictwa………15


Rozdzial 2.
Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce………26

2.1 Klasyfikacja kredytów mieszkaniowych………26
2.1 Kasy mieszkaniowe………31
2.3 Ryzyko zwiazane z udzielaniem kredytów mieszkaniowych………35
2...

więcej

Kredyt hipoteczny jako glówne źródło finansowania inwestycji mieszkaniowych osób fizyczncyh.


Wstęp………5

Rozdzial I
Rynek nieruchomosci mieszkaniowych

1.1. Pojecie i istota rynku nieruchomosci mieszkaniowych……… 7
1.2. Źródła finansowania rynku nieruchomosci mieszkaniowych………9
1.3. Czynniki determinujace funkcjonowanie i rozwój rynku mieszkaniowego………13
1.4. Popyt i podaz na rynku mieszkaniowym w latach 2005-2010………14

Rozdzial II
Rynek kredytów mieszkaniowych

2.1. Rozwój kredytu mieszkaniowego i jego przyczyny ………21
2.2 Udział kredytów mieszkaniowych w ofercie kredytowej ………24
2.3. Kredyty hipoteczne na polskim rynku kredytowym ………25
2.4. Rola i znaczenie banków hipotecznych i uniwersalnych w finansowaniu rynku nieruchomosci ………31
2.5...

więcej

Kredyty hipoteczne w Polsce, jako źródło finansowania potrzeb spoleczenstwa w zakresię budownictwa mieszkaniowego


Wstęp………..2

Rozdzial I.
Kredyt jako instrument finansowania budownictwa mieszkaniowego

1.1. Potrzeby spoleczenstwa w zakresię budownictwa mieszkaniowego……….4
1.2. Sposób finansowania zakupu nieruchomosci……….9
1.3. Kredyt jako podstawowe źródło finansowania zakupu nieruchomosci………. 16

Rozdzial II.
Kredyt komercyjny w ofercie banku

2.1. Polityka kredytowa banków i zarzadzanie ryzykiem……….30
2.2. Pojecie kredytu hipotecznego i rodzaje kredytów mieszkaniowych……….34
2.3. Procedura udzielania kredytu hipotecznego……….39
2.4. Hipoteka jako glówny instrument zabezpieczenia kredytu……….49

Rozdzial III.
Ocena funkcjonowania rynku kredytów hipotecznych w Polsce

3.1...

więcej

Kredyty hipoteczne na przykładzie Ge Money Bank.Wstęp………….4

Rozdzial 1
Kredyt i jego aspekty funkcjonowania na ryku mieszkaniowym…………. 7

1. Podstawy prawne kształtujące cechy
1.1 Podstawowe definicje i funkcje hipoteki
2. Bankowo-hipoteczna wartość nieruchomosci
2.1. Międzynarodowe standardy wyceny nieruchomosci
2.2. Polskie standardy wyceny nieruchomosci
3. Warunki otoczenia wpływajace na popyt kredytów hipotecznych
3.1 Zasady Uzytkowania Mieszkan
3.2 Samodzielne mieszkanie
3.3 Standard Mieszkan – wielkosc i zageszczenie
4. Źródła finansowania budownictwa mieszkaniowego

Rozdzial 2
Rodzaje kredytów mieszkaniowych w Ge Money Bank………….30

1.Warunki kredytowania oraz oferta GE Money Bank
1...

więcej

Sposoby finansowania budownictwa mieszkaniowego przez Bank XYZ w latach 1995-2002


Wstęp…….4

Rozdzial I
Wpływ polityki mieszkaniowej państwa na rozwój
budownictwa mieszkaniowego w Polsce…….5

1.1. Definicja mieszkania i modele jego uzyskania…….5
1.2. Finansowanie budownictwa mieszkaniowego…….8
1.2.1 Źródła finansowania budownictwa mieszkaniowego (srodki wlasne,
srodki publiczne, srodki komercyjne) …….8
1.2.2 Rola państwa w wspieraniu rozwoju budownictwa mieszkaniowego…….9
1.2.3 Miejsce i rola banków w procesię finansowania budownictwa mieszkaniowego…….13
1.3 Pomoc państwa w splacie niektórych kredytów udzielanych przez banki
osobom fizycznym oraz spóldzielniom mieszkaniowym z przeznaczeniem
dla podmiotów indywidual...

więcej

Kredyty mieszkaniowe zródlem finansowania budownictwa mieszkaniowego na przykładzie Banku XYZ


Wstęp……….4

Rozdzial I.
Charakterystyka kredytów……….6

1.1. Pojecie, funkcje i rodzaje kredytów……….6
1.2. Ogólne zasady i warunki udzielania kredytów……….24
1.3. Pojecie oraz ocena zdolnosci kredytowej……….38


Rozdzial II.
Ryzyko kredytowe……….45

2.1. Pojecie i rodzaje ryzyka kredytowego……….45
2.2. Zarządzanie ryzykiem kredytowym……….52


Rozdzial III.
Zabezpieczenie zwrotnosci kredytów……….58

3.1. Weksel in blanco……….61
3.2. Poreczenie wekslowe……….65
3.3. Zastaw……….68
3.4. Przewlaszczenie na zabezpieczenie……….72
3.5. Blokada środków pienieznych zgromadzonych na rachunkach< bankowych..........73
3.6..Hipoteka……….75


Rozdzial IV.
Procedury kredytowe w XYZ……….79

4.1. Ogólna charakterystyka XYZ……….79
4.1.1...

więcej

Gotowe wzory i przykładowe prace: magisterskie, licencjackie, inżynierskie, dyplomowe.

Strona  obejmuje przykładowe spisy treści : magisterskie, dyplomowe, licencjackie.

Do kogo skierowana jest nasza oferta.

Serwis  jest skierowany przede wszystkim do studentów, którzy z powodu obowiązków zawodowych, rodzinnych lub innych zajęć pozaakademickich, chcą skrócić proces pisania pracy naukowej. Jeśli nie wiesz jaki spis treści zrobić i  zabrać się za pracę licencjacką, magisterską, podyplomową? Jak pisać pracę dyplomową?

W ofercie znajdziesz gotowe przykładowe spisy treści z  prac:
– prace magisterskie
– prace licencjackie
– prace dyplomowe
– prace inżynierskie
– prace podyplomowe
– biznes plany
– referaty, eseje
– prace zaliczeniowe
– prace semestralne

więcej