Szukanie 'Socjologia tematy'

Socjologia tematy

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Mobbing tematy prac magisterskich

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Weryfikacja przydatnosci do nauczania zintegrowanego w klasię drugiej podrecznika Nowa Blekitna Matematyka autorstwa L. Klosowskiego I M. Sznajder


Wstęp………… 3

Rozdzial I
Teoretyczne podstawy pracy.

1.1. Ogólne zalozenia reformy systemu edukacji z 1999 roku i programu Nowa Blekitna Matematyka dla klas I-III………… 5
1.2. Porównanie programu NBM w zakresię I-III z aktualna podstawa programowa………… 9
1.3. Charakterystyka podrecznika NBM………… 11
1.4. O edukacji matematycznej w nauczaniu poczatkowym………… 13


Rozdzial II
Scenariusze lekcji.

2.1. Scenariusz lekcji w klasię drugiej na temat: ‚Bank – liczenie pieniedzy’ ………… 17
2.2. Scenariusz lekcji w klasię drugiej na temat: ‚Termometr – zastosowanie i odczytywanie temperatury’………… 21
2.3. Scenariusz lekcji w klasię drugiej na temat: ‚Droga do szkoly. Znaki Drogowe’...

Czytaj więcej

Literatura pieciolatka – tematyka, wartosci, srodki artystyczne


Wstęp………… 5

Rozdzial I
Podstawowe zagadnienia literatury dzieciecej

1.1. Pojecia zwiazane z literatura dziecieca………… 7
1.2. Rozwój literatury dzieciecej na przestrzeni wieków………… 10
1.3. Sposoby pracy z literatura …………16


Rozdzial II
Rozwój dziecka piecioletniego

2.1. Rozwój psychiczny i spoleczno-emocjonalny dziecka piecioletniego………… 23
2.2. Recepcja literatury przez dziecko piecioletnie …………29
2.3. Wpływ literatury na dziecko w wieku przedszkolnym …………33


Rozdzial III
Kanon literatury pieciolatka

3.1. Rola rodziny i przedszkola w rozwijaniu kontaktów dziecka z ksiazka………… 39
3.2. Cechy lektur pieciolatka …………42
3.3. Kanon lektur dla pieciolatka …………46


Rozdzial IV
Metodologia ...

Czytaj więcej

Rola zabaw tematycznych dzieci w wieku przedszkolnym


Wstęp………… 2

Rozdzial 1.
Zabawa w literaturze przedmiotu

1.1. Teorie zabawy………… 6
1.2. Rodzaje zabawy………… 8
1.3. Specyfika zabaw w wieku przedszkolnym………… 12
1.4. Zabawa w rozwoju dziecka …………15
1.5. Zabawa tematyczna jako specyficzny rodzaj działalności dziecka………… 20
1.5.1. Charakterystyka zabawy tematycznej …………21
1.5.2. Rozwój zabawy tematycznej …………26
1.5.3. Tematy zabaw dzieciecych …………27


Rozdzial 2.
Charakterystyka rozwoju społecznego dziecka w wieku przedszkolnym

2.1. Mlodszy wiek przedszkolny …………31
2.2. Starszy wiek przedszkolny …………35


Rozdzial 3.
Zabawa tematyczna w rozwoju społecznym dziecka

3.1. Uczenie się ról spolecznych …………39
3.2...

Czytaj więcej

Tematyka opowiadan twórczych uczniów klas trzecich.


Wstęp………5

Rozdzial I
Edukacja polonistyczna w klasach I-III

1.1. Edukacja wczesnoszkolna……… 7
1.2. Edukacja polonistyczna……… 9


Rozdzial II
Rozwój dziecka w wieku wczesnoszkolnym

2.1. Rozwój dziecka w wieku wczesnoszkolnym……… 20
2.2. Rozwój jezyka dziecka ………24
2.3. Twórczosc dzieci……… 31


Rozdzial III
Opowiadania uczniów klas trzecich w świetle literatury przedmiotu

3.1. Formy wypowiedzi pisemnych w klasach 1-3………35
3.2. Istota, wlasciwosci i wartosci opowiadania ………38
3.3. Opowiadania uczniów klasy trzeciej……… 42


Rozdzial IV
Metodologia badan wlasnych

4.1. Cel i przedmiot badan ………50
4.2. Problemy badawcze i hipotezy badan ………51
4.3...

Czytaj więcej

Dyskalkulia matematyczna wśród uczniów


Wstęp…………2

Rozdzial I
Trudnosci w uczeniu się matematyki.

1. Objawy dyskalkulii i jej odmiany…………4
2. Etiologia rozwojowych zaburzen uczenia się matematyki…………10
3. Diagnoza ryzyka dyskalkulii i samego zaburzenia…………13
4. Profilaktyka i wczesna interwencja trudnosci w procesię nauczania/ uczenia się matematyki…………16


Rozdzial II
Terapia pedagogiczna ze szczególnym uwzglednieniem terapii dyskalkulii

1. Zasady terapii pedagogicznej…………19
2. Modele oddzialywan terapeutycznych…………24
3. Formy terapii pedagogicznej w Polsce…………25
4. Aktualne regulacje prawne…………27


Rozdzial III
Postawy rodziców i nauczycieli wobec dzieci z trudnosciami w uczeniu się matematyki.

1...

Czytaj więcej

Gry i zabawy logiczne a rozbudzanie zainteresowan matematycznych u dzieci piecio- szescioletnich w przedszkolu.


Wstęp………2

Rozdzial I
Gry io zabawy logiczne a rozbudzanie zainteresowan matematycznych u dzieci 5-6 letnich w przedszkolu w świetle literatury

1. Rozbudzanie zainteresowan dzieci w wieku przedszkolnym………4
1.1 Zainteresowanie dzieci 5-6 letnich………5
1.2 Aktywnosc dzieci 5-6 letnich………7
2. Gry i zabawy logiczne- charakterystyka………8
3. Struktura zajec………11
3.1 Metody zastosowane w pracy………11
3.2 Typy przeprowadzonych zajec………12


Rozdzial II
Przykladowe scenariusze zajęć rozbudzajace zainteresowania matematyczne u dzieci 5-6 letnich w przedszkolu

1. Scenariusz 1 Kształtowanie schematu wlasnego ciala. Róznicowanie i okreslanie kierunków w przestrzeni………13
2...

Czytaj więcej

Wykorzystanie gier i zabaw dydaktycznych w edukacji matematycznej w kl. III

Wstęp……….. 1

Rozdzial I
Problematyka edukacji wczesnoszkolnej w psychologiczno – pedagogicznej literaturze przedmiotu

1. Możliwościi ograniczenia rozwojowe dziecka w wieku wczesnoszkolnym………… 4
2. Zalozenia edukacji wczesnoszkolnej w zakresię rozwijania kompetencji matematycznych………… 12
3. Nauczyciel jako organizator dzialan edukacyjnych ………..19
4. Rola i znaczenie gier i zabaw dydaktycznych w nauczaniu matematyki w edukacji wczesnoszkolnej malego dziecka ………..23


Rozdzial II
Metodologiczne podstawy wlasnych badan pedagogicznych

1. Cel oraz przedmiot badan wlasnych ………..29
2. Problemy badawcze……….. 31
3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………… 32
4. Kontekst sytuacyjny ………..37


...

Czytaj więcej

Wykorzystanie zabawek i rekwizytów w zabawach tematycznych i konstrukcyjnych w grupie dzieci 4-5 letnich

Wstęp………2

Rozdzial I
Zabawa jako przedmiot analiz psychologicznych i pedagogicznych………4

1. Pojecie zabawy i jej rodzaje………5
2. Zabawa a rozwój dziecka………10
3. Funkcje i znaczenie zabaw w rozwoju dziecka………18


Rozdzial II
Twórczosc w zabawie dzieci………21

1. Co to jest twórczosc?………22
2. Twórczosc dziecieca………28
3. Symboliczne i realistyczne zastosowanie przedmiotów w zabawach jako przejawy
twórczosci dziecka………31


Rozdzial III
Problematyka badawcza i metodologiczna………36

1. Problemy badawcze………37
2. Metoda badan………39
3. Organizacja badan i opis opisywanej zbiorowosci………42


Rozdzial IV
Analiza obserwacji………46

1. Rekwizyty i ich funkcje w zabawach konstrukcyjnych dzieci 4-5 letnich………47
...

Czytaj więcej

Program pracy terapeutycznej dla ucznia z trudnosciami w czytaniu i pisaniu oraz majacego specyficzne trudnosci w nauce matematyki.


Wstęp ………..2

Rozdzial 1
Trudnosci dzieci dyslektycznych w świetle literatury ………..4

1. Pojecie i istota dysleksji
2. Przyczyny trudnosci w nauce czytania i pisania
3. Problemy dzieci dyslektycznych w nauce matematyki


Rozdzial 2
Terapia dzieci dyslektycznych………..14

1. Ogólne zasady terapeutyczne
2. Diagnoza dzieci z trudnosciami w nauce (w tym dwie pelne, autentyczne diagnozy dzieci)
3. Przebieg terapii dla ucznia klasy II


Zakończenie
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Weryfikacja przydatnosci do nauczania zintegrowanego w klasię drugiej podrecznika Nowa Blekitna Matematyka autorstwa L. Klosowskiego I M. Sznajder


Wstęp………… 3

Rozdzial I
Teoretyczne podstawy pracy.

1.1. Ogólne zalozenia reformy systemu edukacji z 1999 roku i programu Nowa Blekitna Matematyka dla klas I-III………… 5
1.2. Porównanie programu NBM w zakresię I-III z aktualna podstawa programowa………… 9
1.3. Charakterystyka podrecznika NBM………… 11
1.4. O edukacji matematycznej w nauczaniu poczatkowym………… 13


Rozdzial II
Scenariusze lekcji.

2.1. Scenariusz lekcji w klasię drugiej na temat: ‚Bank – liczenie pieniedzy’ ………… 17
2.2. Scenariusz lekcji w klasię drugiej na temat: ‚Termometr – zastosowanie i odczytywanie temperatury’………… 21
2.3. Scenariusz lekcji w klasię drugiej na temat: ‚Droga do szkoly. Znaki Drogowe’...

Czytaj więcej

Literatura pieciolatka – tematyka, wartosci, srodki artystyczne


Wstęp………… 5

Rozdzial I
Podstawowe zagadnienia literatury dzieciecej

1.1. Pojecia zwiazane z literatura dziecieca………… 7
1.2. Rozwój literatury dzieciecej na przestrzeni wieków………… 10
1.3. Sposoby pracy z literatura …………16


Rozdzial II
Rozwój dziecka piecioletniego

2.1. Rozwój psychiczny i spoleczno-emocjonalny dziecka piecioletniego………… 23
2.2. Recepcja literatury przez dziecko piecioletnie …………29
2.3. Wpływ literatury na dziecko w wieku przedszkolnym …………33


Rozdzial III
Kanon literatury pieciolatka

3.1. Rola rodziny i przedszkola w rozwijaniu kontaktów dziecka z ksiazka………… 39
3.2. Cechy lektur pieciolatka …………42
3.3. Kanon lektur dla pieciolatka …………46


Rozdzial IV
Metodologia ...

Czytaj więcej

Rola zabaw tematycznych dzieci w wieku przedszkolnym


Wstęp………… 2

Rozdzial 1.
Zabawa w literaturze przedmiotu

1.1. Teorie zabawy………… 6
1.2. Rodzaje zabawy………… 8
1.3. Specyfika zabaw w wieku przedszkolnym………… 12
1.4. Zabawa w rozwoju dziecka …………15
1.5. Zabawa tematyczna jako specyficzny rodzaj działalności dziecka………… 20
1.5.1. Charakterystyka zabawy tematycznej …………21
1.5.2. Rozwój zabawy tematycznej …………26
1.5.3. Tematy zabaw dzieciecych …………27


Rozdzial 2.
Charakterystyka rozwoju społecznego dziecka w wieku przedszkolnym

2.1. Mlodszy wiek przedszkolny …………31
2.2. Starszy wiek przedszkolny …………35


Rozdzial 3.
Zabawa tematyczna w rozwoju społecznym dziecka

3.1. Uczenie się ról spolecznych …………39
3.2...

Czytaj więcej

Tematyka opowiadan twórczych uczniów klas trzecich.


Wstęp………5

Rozdzial I
Edukacja polonistyczna w klasach I-III

1.1. Edukacja wczesnoszkolna……… 7
1.2. Edukacja polonistyczna……… 9


Rozdzial II
Rozwój dziecka w wieku wczesnoszkolnym

2.1. Rozwój dziecka w wieku wczesnoszkolnym……… 20
2.2. Rozwój jezyka dziecka ………24
2.3. Twórczosc dzieci……… 31


Rozdzial III
Opowiadania uczniów klas trzecich w świetle literatury przedmiotu

3.1. Formy wypowiedzi pisemnych w klasach 1-3………35
3.2. Istota, wlasciwosci i wartosci opowiadania ………38
3.3. Opowiadania uczniów klasy trzeciej……… 42


Rozdzial IV
Metodologia badan wlasnych

4.1. Cel i przedmiot badan ………50
4.2. Problemy badawcze i hipotezy badan ………51
4.3...

Czytaj więcej
Regulamin strony