Szukanie 'Stany nadzwyczajne'

Stany nadzwyczajne w RP.


Wstęp

Rozdzial I
Istota i pojecie stanów nadzwyczajnych w okresie od 1918 roku do chwili obecnej

1. Pojecie stanu nadzwyczajnego. Zasady, przesłanki i tryby wprowadzenia stanów nadzwyczajnych
2. Podstawy prawne zaistnienia stanów nadzwyczajnych (konstytucje, ustawy)
a. okres II RP (1918-1939)
b. okres PRL (1945-1989)
c okres III RP

Rozdzial II
Rodzaje i wystepowanie stanów nadzwyczajnych

1. Rodzaje stanów nadzwyczajnych
a. stan wojenny
b. stan wyjatkowy
c. stan kleski zywiolowej
2. Wystepowanie stanów nadzwyczajnych
a. okres II RP
b. okres PRL
c. okres III RP

Rozdzial III
Sutki wprowadzenia stanów nadzwyczajnych

1...

więcej

Rola administracji publicznej w okresie stanu nadzwyczajnego w panstwie


Wstęp………3

Rozdzial I.
Stany nadzwyczajne w systemie bezpieczenstwa wewnetrznego

1.1. Podsystem bezpieczenstwa wewnetrznego w statusię bezpieczenstwa RP……… 6
1.2. Charakterystyka stanów nadzwyczajnych……… 12
1.3. Podstawy prawne wprowadzania, przebiegu i wyprowadzania ………16


Rozdzial II.
Administracja publiczna jej kompetencje we wzmacnianiu bezpieczenstwa wewnetrznego

2.1. Zadania administracji publicznej……… 26
2.2. Sposoby i metody funkcjonowania administracji publicznej……… 33
2.3. Możliwościwzmacniania bezpieczenstwa wewnetrznego……… 40


Rozdzial III.
Administracja w stanach nadzwyczajnych

3.1...

więcej

Top 100

analiza plynnosci finansowej na przykladzie przedsiebiorstwa xyz s a
funkcjonowanie controllingu w przedsiebiorstwie na przykladzie spolki pkp plk s a
sprawozdanie finansowe zrodlem analizy finansowej
leasing
rola gier i zabaw dziecka w wieku przedszkolnym 2
sluzby specjalne w polsce 2
formy opodatkowania dostepna dla mikro malych i srednich przedsiebiorstw oraz ich optymalny wybor na przykladzie przedsiebiorstwa xyz
konflikty
wplyw funduszy unii europejskiej na rozwoj gminy xyz
rola i miejsce strazy granicznej w systemie bezpieczenstwa wewnetrznego
terapeutyczny wplyw basni i bajek na rozwoj dziecka
wizerunek nauczyciela w oczach dzieci w wieku przedszkolny...

więcej

Gotowe wzory i przykładowe prace: magisterskie, licencjackie, inżynierskie, dyplomowe.

Strona  obejmuje przykładowe spisy treści : magisterskie, dyplomowe, licencjackie.

Do kogo skierowana jest nasza oferta.

Serwis  jest skierowany przede wszystkim do studentów, którzy z powodu obowiązków zawodowych, rodzinnych lub innych zajęć pozaakademickich, chcą skrócić proces pisania pracy naukowej. Jeśli nie wiesz jaki spis treści zrobić i  zabrać się za pracę licencjacką, magisterską, podyplomową? Jak pisać pracę dyplomową?

W ofercie znajdziesz gotowe przykładowe spisy treści z  prac:
– prace magisterskie
– prace licencjackie
– prace dyplomowe
– prace inżynierskie
– prace podyplomowe
– biznes plany
– referaty, eseje
– prace zaliczeniowe
– prace semestralne

więcej

Sytuacja prawna jednostki w stanach nadzwyczajnych.


Wstęp………5

Rozdzial I
Instytucja stanu szczególnego zagrozenia

1. Geneza i ewolucja instytucji stanów szczególnego zagrozenia………9
2. Pojecie stanu nadzwyczajnego (stanu szczególnego zagrozenia)………18
3. Rodzaje stanów nadzwyczajnych………22
3.1 Stan wojenny………24
3.2 Stan wyjatkowy………25
3.3 Stan kleski zywiolowej………26


Rozdzial II
Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach

1. Unormowania prawne stanów nadzwyczajnych w okresie Rzeczypospolitej ………27
1.1 Okres prowizorium konstytucyjnego (1918 1921)………27
1.2 Stany nadzwyczajne pod rzadami Konstytucji Marcowej………33
1.3 Stany nadzwyczajne w Konstytucji Kwietniowej z 1935 r………37
1.4 Wojna obronna we wrzesniu 1939 r………41
1...

więcej

Udział sil zbrojnych w zapewnieniu bezpieczenstwa wewnetrznego Polski.


Wstęp………..3

Rozdzial I
Rola i zadania Sil zbrojnych w zapewnieniu bezpieczenstwa wewnetrznego Polski………..6

1. Wsparcie policji w działania ch na rzecz bezpieczenstwa i porzadku publicznego
2. Działania wojska w sytuacjach kryzysowych na terenie kraju
3. Rola Sil Zbrojnych w zwalczaniu terroryzmu
4. Oczyszczanie terenów z materialów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego
5. Wojsko a stany nadzwyczajne w panstwie

Rozdzial II
Zadania rodzajów Sil Zbrojnych i samodzielnych formacji w zapewnieniu bezpieczenstwa wewnetrznego………..21

1. Zadania Wojsk Ladowych w zapewnieniu bezpieczenstwa na terenie Polski
2. Zadania Sil Powietrznych w zapewnieniu bezpieczenstwa na terenie Polski
3...

więcej

Działania administracyjne w zakresię bezpieczeństwa państwa.


Wstęp…………2

Rozdział I
Funkcje i organizacja administracji publicznej w systemie kierowania bezpieczeństwem państwa.

1.1. Charakterystyka zagrożeń bezpieczeństwa…………4
1.2. Przepisy prawne z zakresu bezpieczeństwa państwa…………6
1.3. Rodzaje decydentów z zakresu bezpieczeństwa w Polsce…………13


Rozdział II
Obszary współdziałania organów administracji rządowej z samorządem terytorialnym w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

2.1. Organy zarządzania kryzysowego w Polsce…………20
2.2. Charakterystyka organów kolegialnych…………32
2.3. Rozwiązania instytucjonalne…………33
2.4. Stany nadzwyczajne…………35


Rozdział III
Realizacja zadań społeczno-obronnych w war...

więcej