Szukanie 'Wizerunek nauczyciela w oczach uczniów'

Wizerunek nauczyciela w oczach dzieci w wieku przedszkolnym


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Problematyka zawodu nauczyciela w świetle literatury

1.1 Geneza powstania zawodu nauczyciela………. 5
1.2 Kompetencje zawodowe nauczyciela………. 8
1.3 Funkcje i zadania nauczyciela ……….11
1.4 Wizerunek nauczyciela ……….14
1.5 Rola nauczyciela w procesię dydaktyczno – wychowawczym………. 17
1.6 Stosunek nauczyciela do uczniów ……….19
1.7 Osobowosc i autorytet nauczyciela………. 22


Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych

2.1 Przedmiot, cel i problematyka badawcza………. 26
2.2 Metody, techniki i narzedzia badan………. 28
2.3 Teren i przebieg badan………. 31


Rozdzial III.
Analiza wyników badan wlasnych

3.1 Cechy fizyczne wymarzonego nauczyciela w oczach dzieci w przedszkolu………. 33

więcej

Gotowe wzory i przykładowe prace: magisterskie, licencjackie, inżynierskie, dyplomowe.

Strona  obejmuje przykładowe spisy treści : magisterskie, dyplomowe, licencjackie.

Do kogo skierowana jest nasza oferta.

Serwis  jest skierowany przede wszystkim do studentów, którzy z powodu obowiązków zawodowych, rodzinnych lub innych zajęć pozaakademickich, chcą skrócić proces pisania pracy naukowej. Jeśli nie wiesz jaki spis treści zrobić i  zabrać się za pracę licencjacką, magisterską, podyplomową? Jak pisać pracę dyplomową?

W ofercie znajdziesz gotowe przykładowe spisy treści z  prac:
– prace magisterskie
– prace licencjackie
– prace dyplomowe
– prace inżynierskie
– prace podyplomowe
– biznes plany
– referaty, eseje
– prace zaliczeniowe
– prace semestralne

więcej