Adaptacja dzieci trzy letnich w przedszkolu

 

Wstęp

Rozdzial 1
Problemy adaptacyjne w literaturze przedmiotu

1.1. Pojecie adaptacji, przystosowania i dojrzalosci przedszkolnej w świetle literatury przedmiotu
1.2. Charakterystyka rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym
1.3. Obszary wpływajace na powstawanie problemów adaptacyjnych
1.4. Wybrane problemy zwiazane z adaptacja dzieci w przedszkolu


Rozdzial 2
Metodologia badan wlasnych

2.1. Przedmiot i cele badan
2.2. Problemy i hipotezy badawcze
2.3. Metody i techniki badawcze
2.4. Organizacja badan – dobór próby badawczej


Rozdzial 3
Problemy adaptacyjne dzieci w przedszkolu w świetle badan wlasnych

3.1. Opis wyników badan
3.2. Analiza wyników badan
3.2.1. Mozliwe wyodrebnione obszary sprzyjajace powstawaniu trudnosci adaptacyjnych.
3.2.2. Problemy adaptacyjne zwiazane z przekroczeniem progu przedszkola
3.2.3. Czestotliwosc wystepowania klopotów adaptacyjnych.
3.2.4. Sposoby ograniczajace powstawanie problemów adaptacyjnych.
3.3. Praktyczne zastosowanie stwierdzonych prawidlowosci


Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Aneks

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>