Adaptacja dzieci z wada sluchu w srodowisku przedszkolnym


Wstęp ………..4

Rozdzial I.
Adaptacja dziecka w srodowisku przedszkolnym

1.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym a adaptacja
1.2. Problematyka adaptacji dzieci do przedszkola ………..15
1.3. Zadania przedszkola i dziecka w procesię jego adaptacji……….. 18
1.4. Program wstepnej adaptacji……….. 21
1.5. Trudnosci adaptacyjne ………..36
1.6. Wychowanie integracyjne w przedszkolu……….. 42


Rozdzial II.
Wada sluchu – jej przyczyny, rodzaje i konsekwencje

2.1. Pojecie wady sluchu ………..47
2.2. Przyczyny wad sluchu……….. 50
2.3. Klasyfikacja wad sluchu……….. 54


Rozdzial III.
Dzieci z wada sluchu w srodowisku przedszkolnym

3.1. Zdolnosci do nauki dzieci z wada sluchu ………..61
3.2. Jezyk migowy – daktylografia i jej zastosowanie w przedszkolu……….. 64
3.3. Metody pracy z dzieckiem z wada sluchu ………..68
3.4. Wzbogacanie doswiadczen zyciowych przez zabawe ………..72


Rozdzial IV.
Podstawy metodologiczne badan wlasnych

4.1. Cel i przedmiot badan ………..75
4.2. Problemy i hipotezy badawcze ………..76
4.3. Zmienne i wskazniki ………..78
4.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze……….. 79
4.5. Charakteryzacja grupy badawczej ………..83


Rozdzial V.
Analiza wyników badan wlasnych

5.1. Najczestsze reakcje dzieci z wada sluchu na pobyt w przedszkolu ………..89
5.2. Opinia rodziców dzieci z wada sluchu dotyczace wstepnego programu adaptacji ………..101
5.3. Poziom przywiazania do rodziców dzieci z wada sluchu do srodowiska przedszkolnego ………..106


Wnioski koncowe z badan ………..116
Zakończenie ………..118
Bibliografia ………..119
Spis rysunków, tabel, wykresów ………..124
Zalaczniki ………..127


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>