Adaptacja dziecka trzyletniego do przedszkola.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp………..4

Rozdział I
Badany problem w świetle literatury

1. Rozumienie pojęcia adaptacja……….. 7
2. Cechy procesu rozwojowego trzyletniego dziecka ………..13
2.1. Sfera fizyczna – ruchowa ………..15
2.2. Sfera społeczna – emocjonalna ………..17
2.3. Sfera poznawczo – umysłowa ………..20
3. Przejawy prawidłowej adaptacji oraz jej braku ………..22
4. Znaczenie adaptacji dla dalszego rozwoju dziecka……….. 24
5. Czynniki wpływające na adaptacje dziecka do przedszkola ………..25
5.1. Znaczenie środowiska rodzinnego……….. 27
5.2. Rola przedszkola……….. 29


Rozdział II
Metodologia badan własnych

1. Przedmiot i cel badan……….. 33
2. Problemy badawcze i hipotezy robocze……….. 35
3. Zmienne i wskaźniki badawcze ………..37
4. Metody, techniki i narzędzia badawcze……….. 39
5. Charakterystyka terenu badan i badanej grupy ………..45
6. Organizacja i przebieg badan ………..48


Rozdział III
Wyniki badan własnych

1. Znaczenie środowiska rodzinnego dla procesu adaptacji dziecka do przedszkola……….. 51
2. Program przystosowawczy a adaptacja dziecka trzyletniego do środowiska przedszkolnego……….. 57
3. Wpływ wieku oraz długość przepracowanych lat w zawodzie nauczyciela na czas przystosowania się trzylatka do warunków przedszkolnych ………..62


Wnioski ………..68
Bibliografia……….. 70
Spis tabel ………..73
Spis wykresów……….. 73
Aneks……….. 74

 

 

 


Wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt sms 4 PLN netto (4,92 PLN z VAT)