Adaptacja dziecka trzyleniego do przedszkola.


Wstęp………..4

Rozdzial I
Badany problem w świetle literatury

1. Rozumienie pojecia adaptacja……….. 7
2. Cechy procesu rozwojowego trzyletniego dziecka ………..13
2.1. Sfera fizyczno – ruchowa ………..15
2.2. Sfera spoleczno – emocjonalna ………..17
2.3. Sfera poznawczo – umyslowa ………..20
3. Przejawy prawidlowej adaptacji oraz jej braku ………..22
4. Znaczenie adaptacji dla dalszego rozwoju dziecka……….. 24
5. Czynniki wpływajace na adaptacje dziecka do przedszkola ………..25
5.1. Znaczenie srodowiska rodzinnego……….. 27
5.2. Rola przedszkola……….. 29


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

1. Przedmiot i cel badan……….. 33
2. Problemy badawcze i hipotezy robocze……….. 35
3. Zmienne i wskazniki badawcze ………..37
4. Metody, techniki i narzedzia badawcze……….. 39
5. Charakterystyka terenu badan i badanej grupy ………..45
6. Organizacja i przebieg badan ………..48


Rozdzial III
Wyniki badan wlasnych

1. Znaczenie srodowiska rodzinnego dla procesu adaptacji dziecka do przedszkola……….. 51
2. Program przystosowawczy a adaptacja dziecka trzyletniego do srodowiska przedszkolnego……….. 57
3. Wpływ wieku oraz dlugosc przepracowanych lat w zawodzie nauczyciela na czas przystosowania się trzylatka do warunków przedszkolnych ………..62


Wnioski ………..68
Bibliografia……….. 70
Spis tabel ………..73
Spis wykresów……….. 73
Aneks……….. 74


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>