Administracyjnoprawna problematyka łowiectwa Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 lutego 2020 Off Przez administrator

Wstęp

Rozdział I
Zagadnienia wprowadzające

1.1. Zasady gospodarki łowieckiej
1.2. Obwód łowiecki
1.3. Polski Związek Łowiecki

Rozdział II
Wykonywanie polowania

2.1. Uprawnienie do wykonywania polowania
2.2. Okresy polowań na zwierzęta łowne
2.3. Szczególne zezwolenia na dokonywanie odstrzału lub odłowu

Rozdział III
Straż łowiecka

3.1. Ustrój straży łowieckiej
3.2. Kompetencje straży łowieckiej
3.3. Współdziałanie Państwowej Straży Łowieckiej z innymi służbami

Rozdział IV
Odpowiedzialność za przewinienia i szkody łowieckie

4.1. Odpowiedzialność za przewinienia łowieckie
4.2. Odpowiedzialność za szkody łowieckie

Zakończenie
Bibliografia

Oceń