Afganistan jako wspólczesny opiumoland


Wstęp……….2

Rozdzial I
Historia i handel opium w poszczególnych państwach Azji.

1.1. Historia handlu opium – starozytne Chiny i Indie……….4
1.2. Historia Zlotego Trójkata……….18
1.3. Tworzenie się rynku opium Azji Centralnej……….24


Rozdzial II
Wspólczesny nielegalny rynek opium na swiecie.

2.1. Struktura rynku produkcji opium……….29
2.2. Glówne szlaki przemytu opium……….34
2.3. Rynek opium i heroiny poza krajami producentami……….44


Rozdzial III
Afganistan jako „opiumland”.

3.1. Historia produkcji opium w Afganistanie……….58
3.2. Uwarunkowania produkcji i rozwoju handlu opium w Afganistanie……….60
3.3. Wpływ wojny w Afganistanie na rynek opium……….65
3.4. Działania podejmowane w celu ograniczania rynku opium i ich skutecznosc……….68
3.5. Konkluzje……….73


Rozdzial IV
Implikacje nielegalnego handlu opium.

4.1. Implikacje gospodarcze i społeczne……….76
4.2. Implikacje polityczne i w sferze bezpieczenstwa……….87
4.3. Konkluzje……….99


Zakończenie……….101
Bibliografia……….105

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>