Agresja i przemoc w relacjach interpersonalnych młodzieży gimnazjalnej


Wstęp………4

Rozdzial 1
Wspólczesne polskie gimnazjum i jego problemy ………5

1.1. 8-letnia szkola podstawowa (przed wprowadzeniem ustawy z 1999 roku)
1.2. 6-letnia szkola podstawowa (po wprowadzeniu ustawy z 1999 roku)
1.3. Gimnazjum……… 6
1.4. Reforma oswiaty z 1999 – przyczyny, zalozenia i jej realizacja
1.5. Problemy wychowawcze we wspólczesnym gimnazjum ………8


Rozdzial 2
Agresja i przemoc w świetle literatury przedmiotu

2.1. Agresja, zachowanie agresywne, przemoc – analiza pojec……… 9
2.2. Teorie wyjasniajace mechanizmy zachowan agresywnych……… 11
2.3. Przyczyny agresji i przemocy wśród młodzieży szkolnej ………15
2.4. Skala i rodzaje zachowan agresywnych w szkole w badaniach empirycznych ………18


Rozdzial 3
Metodologiczne zalozenia badan wlasnych

3.1. Przedmiot i cel badan……… 20
3.2. Problemy i hipotezy badawcze ………21
3.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze ………23


Rozdzial 4
Agresja i przemoc w relacjach interpersonalnych młodzieży gimnazjalnej w świetle wyników badan wlasnych

4.1. Charakterystyka terenu badan i badanej populacji………. 26
4.2. Analiza i interpretacja wyników badan……… 26


Podsumowanie. Wnioski z badan ………32
Bibliografia ………34
Spis wykresów ………36
Zalacznik ………37


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>