Akta osobowe pracowników 4.28/5 (29)


Wstęp

Rozdzial I
Ogólne zasady prowadzenia akt osobowych

1.1 Akta osobowe a ochrona danych osobowych
1.2 Obowiazek prowadzenia akt osobowych
1.3 Kary za naruszenie obowiazku prowadzenia akt osobowych
1.4 Udostepnianie akt osobowych
1.5 Upowaznienie do wgladu w dokumentacje pracownicza

Rozdzial II
Czesc A akt osobowych

2.1 Dokumenty przechowywane w czesci A
2.2 Numerowanie i spis dokumentów w czesci A
2.3 Dwa wzory kwestionariuszy
2.4 Badania wstepne – tryb postępowania

Rozdzial III
Czesc B akt osobowych

3.1 Dokumenty przechowywane w czesci B akt osobowych
3.2 Kwestionariusz osobowy dla pracownika
3.3 Umowa o prace
3.4 Oswiadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy
3.5 Przyznanie nagrody, wyróznienia
3.6 Wymierzenie kary porzadkowej, nagany, upomnienia
3.7 Umowa o zakazie konkurencji

Rozdzial IV
Czesc C akt osobowych

4.1 Dokumenty przechowywane w czesci C akt osobowych
4.2 Oswiadczenie o wypowiedzeniu umowy o prace
4.3 Oswiadczenie o rozwiazaniu umowy o prace bez wypowiedzenia bez winy pracownika
4.4 Oswiadczenie o rozwiazaniu umowy o prace bez wypowiedzenia z winy pracownika
4.5. Rozwiazanie umowy o prace na mocy porozumienia stron
4.6 Swiadectwo pracy

Zakończenie
Bibliografia

Oceń