Aktywizacja ludzi starszych na przykładzie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.


Wstęp………2

Rozdzial I
Starosc w świetle literatury przedmiotu

1.1 Definicja starosci……… 4
1.2 Zalety i wady podeszlego wieku ………6
1.4 Starzenie się spoleczenstwa……… 11
1.5 Nadmiar czasu wolnego w starości ………12
1.6 Uczenie się przez cale zycie ………14
1.7 Aktywne starzenie się oraz formy aktywizacji ………14
1.8 Uniwersytety Trzeciego Wieku ………17


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

2.1 Cel i przedmiot badan ………20
2.2 Problemy i hipotezy badawcze………. 22
2.3 Metoda, technika i narzedzie badawcze………. 24
2.4 Organizacja i przebieg badan………. 26
2.5 Obszar badan oraz charakterystyka badanej populacji………. 26


Rozdzial III
Prezentacja wyników badan

3.1 Uniwersytet Trzeciego Wieku- charakterystyka………. 29
3.2 Charakterystyka sluchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku……… 30
3.3 Oczekiwania sluchaczy UTW………. 31


Podsumowanie badan……… 35
Zakończenie……… 36
Wykaz rysunków ………37
Bibliografia ………38
Zalaczniki……… 41

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>