Aktywnosc kulturalna uczniów liceum ogólnoksztalcacego.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Aktywnosc kulturalna a kultura

1. Aktywnosc czlowieka i kultura………. 5
2. Aktywnosc kulturalna a uczestnictwo w kulturze………. 6
3. Modele aktywnosci kulturalnej………. 8
4. Formy aktywnosci i uczestnictwa w kulturze………. 9


Rozdzial II.
Panorama kultury wspólczesnej młodzieży

1. Uwarunkowania partycypacji młodzieży w kulturze ……….13
2. Amatorska twórczosc artystyczna uczniów………. 16
3. Aktywnosc kulturalna młodzieży w dotychczasowych badaniach empirycznych i teoretycznych………. 18
4. Funkcje i znaczenie aktywnosci kulturalnej oraz uczestnictwa w kulturze dla mlodziezy………. 19


Rozdzial III.
Podstawy metodologiczne badan wlasnych

1. Cel i problematyka badan ……….21
2. Metody i techniki badawcze………. 22
3. Dobór próby badawczej ……….25
4. Organizacja i przebieg badan ……….25


Rozdzial IV.
Charakterystyka preferencji młodzieży Liceum ogólnoksztalcacego w zakresię aktywnosci kulturalnej ……….27

Rozdzial V.
Indywidualne przypadki aktywnosci uczniów Liceum ogólnoksztalcacego

1. Aktywnosc taneczna – uczennica I ……….72
2. Aktywnosc teatralna – uczen I ……….73
3. Aktywnosc fotograficzna – uczennica II ……….74
4. Aktywnosc muzyczna – uczen II ……….75
5. Aktywnosc literacka – uczennica III………. 76
6. Aktywnosc architektoniczna – uczen III………. 77


Zakończenie ……….80
Bibliografia………. 82
Aneks………. 85
Kwestionariusz ankiety dla uczniów Liceum Ogólnoksztalcacego ……….85
Tabele ……….92
Wykresy ……….93


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>