Aktywnosc rekreacyjno-sportowa wybranej grupy mlodziezyWstęp

Rozdzial I
Wpływ aktywnosci ruchowej na zdrowie czlowieka

1.1. Podstawowe pojecia i definicje zwiazane z ruchem i aktywnoscia czlowieka
1.2.Wytyczne dla aktywnosci fizycznej


Rozdzial II
Sprawnosc fizyczna jako przejaw aktywnosci czlowieka

2.1 Sprawnosc fizyczna – charakterystyka i uwarunkowania jej rozwoju
2.2. Podzial sprawnosci fizycznej
2.2.1. Sprawnosc fizyczna ogólna
2.2.2. Sprawnosc specjalna
2.2.3. Sprawnosc motoryczna
2.2.4. Sprawnosc ruchowa


Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych

3.1. Cel badan
3.2.Material i metody badan
3.3. Diagnoza pozwalajaca nauczycielowi na orientacje w mozliwosciach podopiecznych


Rozdzial IV
Analiza wyników badan wlasnych

Bibliografia

Literatura
Strony Internetowe

Spis tabel
Spis wykresów
Ankieta


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>