Aktywnosc zawodowa wspólczesnych kobiet.


Wstęp……….4

Rozdzial 1.
Praca licencjacka, rozwój zawodowy i satysfakcja z pracy kobiet i mezczyzn……….6

1.1Istota pracy
1.2 Pojecie rozwoju zawodowego
1.2.1 Rozwój zawodowy a kariera zawodowa
1.2.2 Determinanty rozwoju zawodowego
1.3 Satysfakcja z pracy- wymiary i poziom
1.4 Równowaga miedzy zyciem zawodowym a prywatnym podstawowym czynnikiem spelnienia i satysfakcji z pracy kobiety.

Rozdzial 2.
Postrzeganie kobiet na rynku pracy………..22

2.1 Spoleczna koncepcja plci
2.2 Aspiracje zawodowe wspólczesnych kobiet
2.3 Plec a powodzenie na rynku pracy
2.4 Róznice pomiedzy kobieta a mezczyzna na stanowisku kierowniczym

Rozdzial 3.
Metodologia badan wlasnych……….37

3.1 Problematyka badawcza- cele, problemy, hipotezy
3.2 Zmienne i wskazniki
3.3 Metody, techniki i narzedzia badawcze
3.4 Charakterystyka osób badanych
3.5 Organizacja i teren badan

Rozdzial 4.
Aktywnosc zawodowa kobiet w świetle wyników badan wlasnych……….44

4.1 Sytuacja materialna czynnikiem wpływajacym na aktywnosc zawodowa kobiet
4.2 Aspiracje zawodowe i ich wpływ na aktywnosc zawodowa
4.3 Zadowolenie i satysfakcja z pracy determinantem aktywnosci zawodowej wspólczesnych kobiet
4.4 Niska aktywnosc zawodowa kobiet efektem dyskryminacji plciowej w sektorze zawodowym
4.5 Zaleznosc miedzy dazeniami zawodowymi wspólczesnych kobiet a ich wyksztalceniem

Wnioski i zakonczenie……….68
Bibliografia
Spis tabel

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>