Alkoholizm jako czynnik kryminogenny


Wstęp ……….3

Rozdzial I.
Alkohol i alkoholizm

1.1.Pojecie alkoholu………. 5
1.2.Pojecie alkoholizmu ……….7
1.3.Objawy alkoholizmu ……….9
1.4.Fazy alkoholizmu ……….12
1.5.Leczenie i profilaktyka ……….14


Rozdzial II.
Przyczyny i skutki spozywania alkoholu

2.1.Przyczyny alkoholizmu ……….24
2.2.Skutki alkoholizmu ……….28
2.2.1.Skutki biologiczne ……….28
2.2.2.Skutki psychologiczne ……….29
2.2.3.Skutki społeczne ……….33


Rozdzial III.
Alkoholizm a przestepczosc

3.1.Aspekt wiktymologiczny ……….36
3.2.Alkoholizm, jako czynnik kryminogenny ……….39
3.3.Wpływ alkoholu na przestepczosc ……….41
3.3.1.Działania profilaktyczno opiekuńcze Policji ujawnianie osób nietrzezwych i doprowadzanie ich do wytrzezwienia ……….43
3.3.2.Wykroczenia z ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi oraz kodeksu wykroczen ……….47
3.3.3.Przestepstwa z ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi oraz kodeksu karnego………. 48


Zakończenie………. 51
Bibliografia ……….52
Spis tabel ……….54


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>