Alkoholizm wśród młodzieży analiza na przykładzie badań ankietowych uczniów szkół gimnazjalnych w mieście XYZ 4.22/5 (37)

2 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp

Rozdział I
Określenie przedmiotu badań

1.1. Definicja młodzieży
1.2. Definicja alkoholizmu
1.3. Alkoholizm jako patologia społeczna


Rozdział II
Czynniki wpływające na poziom konsumpcji alkoholu przez młodzież

2.1. Czynniki biologiczne
2.2. Czynniki społeczno-kulturowe
2.3. Środowisko rodzinne
2.4. Rówieśnicy i subkultury młodzieżowe
2.5. Łatwa dostępność i reklama alkoholu


Rozdział III
Metodologia badań własnych

3.1. Przedmiot i cel badań, problemy, hipotezy badawcze
3.2. Metody i techniki stosowane w pracy
3.3. Charakterystyka terenu badawczego


Rozdział IV
Prezentacja wyników badań własnych

4.1.Spożycie alkoholu wśród badanych osób
4.2.Metody profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (gminy Sandomierz)
4.3.Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Miejskiej Sandomierz 2007


Zakończenie
Bibliografia
Aneks

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto.

Po wpisaniu kodu oraz wciśnięciu "Pobieram" ukaże się opcja " Pobierz PDF" jak poniżej.