Alkoholizm wśród młodzieży w wieku 12-16 lat na przykładzie badan


Wstęp.

Rozdzial 1
Statystyka, etiologia i typologia picia alkoholu przez mlodziez

1.1. Definicja alkoholu ………8
1.2. Definicja napoju alkoholowego ………9
1.3. Definicja alkoholizmu ………10
1.4. Statystyka picia alkoholu przez mlodziez ………11
1.5. Typologia alkoholizmu ………14
1.6. Etiologia picia alkoholu przez mlodziez ………17
1.7. Objawy, reakcje zwiazane z piciem alkoholu ………20
1.8. Choroby zwiazane z piciem alkoholu, uzaleznieniem ………23
1.9. Ochrona przed uzaleznieniem ………25


Rozdzial 2
Metodologia badan wlasnych

2.1.Przedmiot i cel badan socjologicznych………28
2.2. Problemy i hipotezy badawcze ………29
2.3. Zmienne i wskazniki badawcze ………31
2.4. Metody i techniki badan ………34
2.5. Przebieg i organizacja badan ………35


Rozdzial 3
Analiza zebranego materialu badawczego

3.1. Skala zjawiska alkoholizmu wśród młodzieży na przykładzie badan uczniów szkoly podstawowej i gimnazjum w Starym Kurowie w wieku 12-16 lat analiza ankiety (badania wlasne)………37
3.2. Podsumowanie zebranych danych………53


Zakończenie………55
Bibliografia ………56
Spis tabel ………58
Spis wykresów ………58
Zalaczniki………60


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>