Allegro – najpopularniejsza forma handlu elektronicznego.


Wstęp ………..3

Rozdzial I.
Internet – globalna siec komputerowa

1.1. Charakterystyka Internetu ………..5
1.2. Historia i rozwój Internetu ………..14
1.3. Internet w Polsce……….. 19
1.4. Charakterystyka uzytkowników polskiego Internetu……….. 23

Rozdzial II.
Charakterystyka handlu elektronicznego

2.1. Istota handlu elektronicznego ………..28
2.2. Korzysci korzystania z handlu elektronicznego ………..36
2.3. Przyczyny rozwoju handlu elektronicznego………..38
2.4. Prawne aspekty działalności polskiego handlu elektronicznego……….. 41

Rozdzial III.
Allegro – lider aukcji internetowych w Polsce

3.1. Charakterystyka aukcji ………..50
3.2. Podstawowe informacje o Allegro, porównanie Allegro do innych aukcji……….. 59
3.3. Zasady dokonywania zakupów na Allegro……….. 61
3.4. Bezpieczeństwo dokonywania zakupów ………..64

Zakończenie………..69
Bibliografia ………..71
Wykaz tabel, wykresów, rysunków ………..74

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>