Allegro – najpopularniejsza forma handlu elektronicznego.


Wstęp ………..3

Rozdzial I.
Internet – globalna siec komputerowa

1.1. Charakterystyka Internetu ………..5
1.2. Historia i rozwój Internetu ………..14
1.3. Internet w Polsce……….. 19
1.4. Charakterystyka uzytkowników polskiego Internetu……….. 23

Rozdzial II.
Charakterystyka handlu elektronicznego

2.1. Istota handlu elektronicznego ………..28
2.2. Korzysci korzystania z handlu elektronicznego ………..36
2.3. Przyczyny rozwoju handlu elektronicznego………..38
2.4. Prawne aspekty działalności polskiego handlu elektronicznego……….. 41

Rozdzial III.
Allegro – lider aukcji internetowych w Polsce

3.1. Charakterystyka aukcji ………..50
3.2. Podstawowe informacje o Allegro, porównanie Allegro do innych aukcji……….. 59
3.3. Zasady dokonywania zakupów na Allegro……….. 61
3.4. Bezpieczeństwo dokonywania zakupów ………..64

Zakończenie………..69
Bibliografia ………..71
Wykaz tabel, wykresów, rysunków ………..74

 
 Pracę wykorzystam w celach edukacyjnych

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>