Alternatywy życia małżeńskiego i rodzinnego – Moda czy konieczność? 4.42/5 (24)


Wstęp.

Rozdział I.
Fenomen małżeństwa i rodziny

1.1. Małżeństwo – krótka charakterystyka
1.2. Rodzina – jej zadania i cele


Rozdział II.
Rodzina w procesie przemian

2.1. Zmiany w strukturze rodziny
2.2. Zmiany w realizacji funkcji rodziny
2.3. Przemiany w sferze poglądów


Rozdział III.
Alternatywne formy życia małżeńskiego i rodzinnego.

3.1. Rodzina niepełna
3.2. Rodzina zrekonstruowana
3.3. Kohabitacja
3.4. LAT Razem a jednak osobno
3.5. Rodzina nomadyczna
3.6. Dinks – Rodziny bezdzietne
3.7. Rodzina homoseksualna


Rozdział IV.
Rodzina na peryferiach – Czas nadziei czy epoka udręki?

Zakończenie
Bibliografia

Oceń

Updated: 2 marca 2019 — 08:09