Amortyzacja środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego XXX 4.19/5 (26)

5 listopada 2017 Off Przez administrator

Wstęp………..3

Rozdział I
Podstawowe zagadnienia dotyczące środków trwałych
      1.1. Pojęcie i funkcje środków trwałych ………..5
1.2. Klasyfikacja środków trwałych ………..8
1.3. Ustalenie wartości początkowej środków trwałych……….. 12
1.4. Zmiany w wartości początkowej środków trwałych ………..18
1.5. Ewidencja środków trwałych ………..21

Rozdział II
Metody amortyzacji środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym
      2.1. Istota i funkcje amortyzacji……….. 28
2.2. Metody amortyzacji……….. 32
2.2.1. Metoda liniowa ………..32
2.2.2. Metoda degresywna ………..34
2.2.3. Metoda progresywna ………..37
2.2.4. Metoda naturalna ………..37
2.3. Odpisy amortyzacyjne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu ………..38
2.4. Analiza porównawcza amortyzacji w świetle przepisów bilansowych i podatkowych ………..46

Rozdział III
Charakterystyka przedsiębiorstwa produkcyjnego Profim sp. z o.o.
      3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa Profim sp. z o.o………… 53
3.2. Schemat organizacyjny firmy……….. 58
3.3. Wartość początkowa środków trwałych……….. 59
3.4. Ujęcie środków trwałych w sprawozdaniu finansowym ………..66

Rozdział IV
Środki trwałe i ich amortyzacja w spółce profim w latach 2014 – 2016
      4.1. Metoda i stawka amortyzacji stosowana w firmie……….. 74
4.2. Plan sporządzania amortyzacji ………..74
4.3. Likwidacja środka trwałego ………..75
4.4. Amortyzacja środków trwałych – analiza przypadków……….. 76

Zakończenie ………..81
Spis literatury……….. 83
Spis tabel ………..86
Spis schematów……….. 87

Oceń