Analiza budżetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Miejskiej XYZ.


Wstęp ………3

Rozdzial I
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego.

1. Podzial terytorialny i geneza samorządu terytorialnego………. 5
2. Zakres działania i zadania gminy ……….10
3. Funkcjonowanie gmin w systemie finansów publicznych………. 18


Rozdzial II
Budżet jako podstawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego

1. Gospodarka budżetowa gmin ………. 24
2. Procedura uchwalania budżetu gminy i jego zmiany………. 33
3. Wykonanie budżetu oraz kontrola jego wykonania………. 38


Rozdzial III
Konstrukcja budżetu jednostki samorządu terytorialnego

1. Dochody jednostki samorządu terytorialnego ……….50
2. Wydatki jednostki samorządu terytorialnego ……….62
3. Równowaga dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego ………. 64


Rozdzial IV
Analiza budżetu gminy Miejskiej XYZ w latach 2008- 2010

1. Ogólna charakterystyka gminy………. 69
2. Analiza dochodów gminy………. 74
3. Analiza wydatków gminy………. 81
4.Wynik finansowy Gminy ……….87
5. Inwestycje gminne ……….89


Zakończenie ……….94
Bibliografia ……….97
Spis tabel………. 100
Spis rysunków ……….101


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>