Analiza dochodów budżetowych gminy XYZ w latach 2004-2006.


Wstęp ……….2

Rozdzial I.
Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego

1.1. Pojecie i istota samorządu terytorialnego ……….4
1.2. Podstawowe zadania gminy………. 12
1.3. Struktura organizacyjna gminy ……….17

Rozdzial II.
Charakterystyka budżetu gminy

2.1. Pojecie, istota i funkcje budżetu………. 26
2.2. Pojecie dochodów i wydatków gminy………. 32
2.3. Zasady budżetowe ……….35
2.4. Proces tworzenia i realizacji budżetu gminy ……….44
2.5. Samodzielnosc finansowa gmin ……….53

Rozdzial III.
Źródła dochodów budżetowych gminy

3.1. Zasilanie budżetów jednostki samorządu terytorialnego ……….55
3.2. Klasyfikacja dochodów gminy………. 58
3.3. Charakterystyka dochodów wlasnych ……….61
3.4. Charakterystyka dochodów obcych………. 69

Rozdzial IV.
Kształtowanie się dochodów budżetu gminy XYZ w latach 2004-2006

4.1 Charakterystyka gminy XYZ ……….77
4.2 Analiza gminy XYZ w latach 2004-2006 ……….81

Uwagi i wnioski koncowe ……….87
Bibliografia………. 89
Wykaz tabel, rysunków, wykresów ……….92

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>