Analiza dochodów i wydatków gminy Oleszyce w latach 2015-2019 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

22 lutego 2023 0 Przez administrator


Wstęp ………….3

Rozdział 1
Samorząd terytorialny w Polsce

1.1. Geneza i istota samorządu terytorialnego ………….5
1.2. Gmina w strukturze samorządu terytorialnego…………. 8
1.3. Władze gminy i ich zadania ………….10


Rozdział 2
Budżet jednostki samorządu terytorialnego

2.1. Konstrukcja budżetu gminy ………….16
2.2. Dochody budżetowe gminy ………….19
2.3. Wydatki budżetowe gminy…………. 22


Rozdział 3
Charakterystyka badanej gminy

3.1 Historia i położenie gminy Oleszyce ………….25
3.2. Charakter, ludność i gospodarka gminy…………. 28


Rozdział 4
Analiza dochodów i wydatków budżetowych gminy Oleszyce

4.1.Uwarunkowania społeczno-gospodarcze występujące w gminie Oleszyce…………. 30
4.2.Analiza dochodów gminy Oleszyce w latach 2014-2019…………. 31
4.3.Analiza wydatków gminy Oleszyce w latach 2014-2019 ………….34


Zakończenie ………….38
Bibliografia ………….40
Spis tabel, wykresów, rysunków ………….42
Aneks 1. Dochody i wydatki gminy w latach 2015-2019…………. 43

Oceń