Analiza dwuletniego cyklu treningowego złotego medalisty w podnoszeniu ciężarów przed Igrzyskami Olimpijskimi Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……..6

Rozdział I
Podjęta tematyka w świetle literatury
1.1. Struktura procesu treningowego w podnoszeniu ciężarów ……..8
1.2. Objętość, intensywność obciążeń treningowych i startowych w sportach siłowych…….. 15
1.3. Charakterystyka metod służących do oceny obciążeń treningowych i startowych w sportach siłowych na przykładzie podnoszenia ciężarów…….. 18
1.4. Model mistrza sportowego w podnoszeniu ciężarów ……..25

Rozdział II
Założenia metodologiczne pracy
2.1. Uzasadnienie podjęcia tematu, cel pracy i pytania badawcze ……..28
2.2. Przedmiot i organizacja badań ……..28
2.3. Metody badań…….. 33

Rozdział III
Wyniki badań
3.1. Struktura dwuletniego makrocyklu treningowego złotego medalisty w podnoszeniu ciężarów w kategorii do 85 kg z Londynu
3.2. Charakterystyka bezpośredniego przygotowania startowego (BPS) przed Igrzyskami Olimpijskimi – Londyn 2012 ……..44
3.2.1 Objętość i intensywność pracy treningowej w BPS…….. 44
3.2.2. Charakterystyka środków treningowych realizowanych podczas BPS…….. 47
3.3. Analiza osiągnięć sportowych w dwuletnim makrocyklu ……..49

Rozdział IV
Omówienie wyników badań, wnioski ……..52

Piśmiennictwo 

Oceń