Analiza dystrybucji i jej kanalów na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp

Rozdzial I.
Dystrybucja i kanaly dystrybucji w ujęciu teoretycznym.

1.1. Pojecie i rodzaje dystrybucji………8
1.2. Funkcje dystrybucji………12
1.3. Pojecie i rodzaje kanalów dystrybucji………14
1.3.1. Rodzaje kanalów dystrybucji ze wzgledu na liczbe posredników………17
1.3.2. Rodzaje kanalów dystrybucji ze wzgledu na stopien integracji uczestników kanalu………19
1.4. Innowacyjne kanaly dystrybucji………22
1.5. Podsumowanie………25

Rozdzial II.
Analiza srodowiska badawczego – firma XYZ na tle rynku akcesoriów GSM.

2.1. Specyfika rynku akcesoriów GSM………27
2.2. Prezentacja firmy XYZ………33
2.3. Opis i analiza asortymentu firmy XYZ………36
2.4. Podsumowanie………41

Rozdzial III.
Analiza kanalów dystrybucji. Hurt, detal.

3.1. Sprzedaz hurtowa………42
3.2. Sprzedaz detaliczna………47
3.3. E-dystrybucja………55
3.4. Prezentacja wyników badania ankietowego………60
3.5. Podsumowanie………66

Rozdzial IV.
Wnioski i zalecenia koncowe dla firmy XYZ..

4.1. Wnioski………68
4.2. Zalecenia dla firmy XYZ………71

Zakończenie ………74
Bibliografia ………76
Spis tabel, schematów, wykresów, rysunków i map ……… 77
Aneks ………79

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Google:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>