Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa XYZ z branzy kosmetycznej.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Przedmiot i metody analizy ekonomicznej

1.1. Pojecie i istota analizy ekonomicznej……… 4
1.2. Istota, zakres i przedmiot analizy finansowej ………17
1.3. Klasyczne metody analizy ekonomicznej………21
1.4. Funkcje analizy ekonomicznej ……… 27

Rozdzial II.
Zakres działalności przedsiębiorstwa

2.1. Rynek kosmetyków w Polsce ……… 30
2.2. Historia oraz zakres działalności XYZ ………36
2.3. Prognoza działalności przedsiębiorstwa ……… 41

Rozdzial III.
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa

3.1. Analiza przychodów ……… 44
3.2. Analiza kosztów ……… 46
3.3. Analiza rachunku wyników ………50
3.4. Analiza przeplywów pienieznych ………51
3.5. Analiza bilansu ………54
3.6. Analiza wskaznikowa ………60

Zakończenie ………65
Bibliografia ……… 66
Spis tabel ……… 67

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>