Analiza ekonomiczno finansowa malej firmy na przykładzie XYZ. 4.46/5 (35)

10 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp…………5

Rozdział I.
Zarządzanie ekonomiczno-finansowe w firmie…………7

1.1. Rola i znaczenie analizy ekonomicznej i finansowej
1.2. Powiazania i uzupelnianie się analiz – wielowymiarowa ocena firmy
1.3. Organizacja ksiegowosci małych firm prywatnych

Rozdział II.
Informacja ekonomiczno-finansowa i jej zastosowanie w firmie…………32

2.1. Źródła informacji do przeprowadzania analiz
2.1.1. Konstrukcja podstawowego sprawozdania finansowego-bilansu
2.1.2. Elementy i metody sporzadzania rachunku wyników i strat
2.1.3. Rachunek przeplywów pienieznych i jego kontrolna funkcja plynnosci finansowej firmy
2.2. Wymogi sprawozdawcze firm na potrzeby GUS, banków, urzedów skarbowych

Rozdział III.
Metody przeprowadzania analizy ekonomiczno-finansowej…………59

3.1. Analiza wstepna bilansu
3.2. Rachunek wyników i rachunek przeplywów finansowych
3.3. Wskazniki i mierniki sukcesu ekonomiczno-finansowego Firmy na rynku
3.3.1. Wskazniki dynamiki działalności
3.3.2. Charakterystyka oplacalnosci działalności
3.3.3. Wskazniki plynnosci finansowej
3.3.4. Zwrotnosc kapitału i efektywnosc gospodarowania majatkiem
3.3.5. Analiza ryzyka kredytowego

Rozdział IV.
Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy XYZ…………85

4.1. Charakterystyka profilu działalności firmy XYZ
4.2. Analiza bilansu firmy XYZ
4.3. Analiza rachunku zysków i strat
4.4. Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej firmy XYZ
4.4.1. Ocena sprawnosci działania oraz plynnosci finansowej
4.4.2. Badanie zyskownosci i zadłużenia firmy
4.4.3. Charakterystyka efektywnosci gospodarowania kapitalem i majatkiem firmy

Podsumowanie …………103
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Zalaczniki

Uwaga: Obszerna ale slaba praca.

Oceń