Analiza ekonomiczno – finansowa przedsiębiorstwa w świetle biznesu międzynarodowego

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp.

Rozdzial I
Wymagania rynku globalnego.

1.1. Pojecie i istota globalizacji.
1.2. Przedsiebiorstwo na rynku globalnym.
1.3. Specyfika konkurowania przedsiebiorstw w warunkach globalnych.
1.4. Cechy zarządzania przedsiebiorstwem na ryku globalnym.

Rozdzial II.
Zalozenia metodologiczne analizy ekonomicznej.

2.1. Pojecie analizy ekonomiczno – finansowej i jej funkcje – w świetle literatury przedmiotu.
2.2. Rodzaje analiz ekonomiczno – finansowych i metody ich sporzadzania.
2.3. Funkcje analizy ekonomiczno – finansowej.
2.4. Analiza zaopatrzenia i bazy materialowej przedsiebiorstw.
2.5. Analiza bilansu i rachunku strat i zysków jako podstawowych sprawozdan finansowych.

Rozdzial III

Analiza ekonomiczno – finansowa przedsiębiorstwa z punktu widzenia biznesu miedzynarodowego.

3.1. Pojecie i istota biznesu miedzynarodowego.
3.2. Analiza ekonomiczna w biznesię miedzynarodowym.
3.3. Ocena stanu ekonomiczno – finansowego przedsiębiorstwa dzialajacego na arenie miedzynarodowej
3.4. Istota zastosowania analizy SWOT w firmie.

Rozdzial IV.
Szanse rozwoju przedsiebiorstw świetle biznesu miedzynarodowego.

4.1. Przenoszenie procesów biznesu miedzynarodowego do polskich przedsiebiorstw.
4.2. Proces offshoringu w Europie.
4.3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiebiorstw.

Zakończenie.
Bibliografia.
Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.