Analiza energetyczna i ekonomiczna możliwości realizacji termomodernizacji budynku mieszkalnego na podstawie wymagań nowej Ustawy Termomodernizacyjnej 2019 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 lutego 2020 Off Przez administrator

Wykaz oznaczeń……….. 7

Wstęp.
Wprowadzenie……….. 8

Cel i zakres pracy ………..9
Część teoretyczna ………..10
Termomodernizacja ………..11
Audyt energetyczny ……….. 13

Część praktyczna .

5.1 Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku ……….. 15
5.1.1. Ogólne dane o budynku ……….. 15
5.1.2. Charakterystyka energetyczna budynku ……….. 16
5.1.3. Charakterystyka systemu ogrzewania ……….. 17
5.1.4. Charakterystyka instalacji cieplnej wody użytkowej ……….. 17
Audyt energetyczny przed modernizacją ………..17
Termomodernizacja ……….. 19
Zakres termomodernizacji – wybór przedsięwzięcia termomodernizacyjnego ……….. 20
Modernizacja instalacji grzewczej ……….. 22
5.5.1. Wariant 1 – Kolektory słoneczne wspomagające pracę kotła gazowego ……….. 23
5.5.2. Wariant 2 – kocioł kondensacyjny + powietrzna pompa ciepła + PV ……….. 23
Porównanie wariantów ……….. 24
Analiza ekonomiczna całego przedsięwzięcia ………..26
Analiza wyników ……….. 29

Wnioski, podsumowanie ………..32
Bibliografia ……….. 33
Spis rysunków ……….. 34
Spis tabel ……….. 34
Załączniki ……….. 35

Oceń