Analiza finansowa firmy XYZ Sp. z o.o.


Wstęp ………… 3

Rozdzial I.
Teoretyczne podstawy sporzadzania bilansu przedsiębiorstwa ………… 5

1.1. Pojecie i zasady sporzadzania bilansu przedsiębiorstwa ………… 5
1.2. Charakterystyka ekonomicznej tresci bilansu …………9
1.3. Wpływ polityki bilansowej na wynik finansowy przedsiębiorstwa …………16

Rozdzial II.
Wstępna ocena sytuacji majatkowej i kapitalowej firmy XYZ Sp. z o.o. na podstawie danych bilansowych………… 21

2.1. Ogólna charakterystyka badanego przedsiębiorstwa ………… 21
2.2. Analiza poziomu, dynamiki i struktury aktywów ………… 23
2.3. Analiza struktury majatku przedsiębiorstwa …………28
2.4. Analiza efektywnosci wykorzystania majatku …………30

Rozdzial III.
Analiza sytuacji kapitalowo-majatkowej …………34

3.1. Badanie plynnosci finansowej firmy XYZ Sp. z o.o. …………34
3.2. Analiza zadłużenia i niezaleznosci finansowej ………… 40
3.3. Ocena rentownosci w badanej spółce ………… 44

Zakończenie ………… 55
Bibliografia ………… 57
Spis rysunków ………… 60
Spis zalaczników …………60

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>