Analiza finansowa firmy XYZ.


Wstęp……… 4

Rozdzial I.
Ogólna charakterystyka analizy finansowej przedsiębiorstwa

1. Przedmiot analizy finansowej w przedsiębiorstwie ……… 6
2. Metody i organizacja analizy finansowej……… 11
3. Pozyskiwanie informacji do analizy finansowej oraz prezentacja wyników……… 18

Rozdzial II.
Wycena przedsiębiorstwa

1. Potrzeby przeprowadzenia wyceny przedsiębiorstwa……… 22
2. Funkcje wyceny ……… 23
3. Metody przeprowadzania wyceny ……… 26

Rozdzial III.
Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa

1. Charakterystyka bilansu oraz kierunków jego analizy ……… 30
2. Rachunek zysków i strat ……… 39
3. Informacja dodatkowa ……… 41
4. Badanie i zatwierdzanie sprawozdan finansowych ……… 45
5. Wskazniki oceny działalności przedsiębiorstwa……… 47

Rozdzial IV.
Standing finansowy wykonany na przykładzie firmy XYZ

1. Firma XYZ na rynku usług budowlanych ……… 58
1.1. Charakterystyka usług budowlanych w Polsce ……… 58
1.2. Budownictwo przemyslowe ……… 67
1.3. Instalacje elektromontazowe ……… 68
1.4. Budownictwo drogowe……… 69
1.5. Budowa obiektów sluzacych ochronie srodowiska ……… 69
1.6. Budownictwo handlowe……… 70
1.7. Budownictwo mieszkaniowe ……… 71
2. Prezentacja firmy XYZ……… 72
2.1. Konstrukcja organizacyjna firmy ……… 75
2.2. Struktura zatrudnienia……… 76
2.3. Glówne rynki zbytu usług firmy ……… 77
2.4. Źródła zaopatrzenia w materialy i surowce……… 79
2.5. Glówni konkurenci firmy ……… 79
3. Sprawozdanie finansowe……… 81
4. Wskazniki oceny działalności firmy XYZ……… 85

Podsumowanie……… 90
Bibliografia ……… 92

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>