Analiza finansowa „Jutrzenki” S.A. na tle branży Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

23 czerwca 2020 0 Przez administrator

Wstęp……….5

Rozdział I
Funkcje i zadania analizy finansowej

1.1. Istota analizy finansowej ………. 7
1.2. Przedmiot i zakres analizy finansowej………. 10
1.3. Rodzaje analizy finansowej ……….16
1.4. Metody analizy finansowej ……….22
1.4.1. Istota i znaczenie metod stosowanych w analizie finansowej………. 22
1.4.2. Podział metod analizy finansowej ……….23
1.4.3. Metody ogólne………. 24
1.4.4. Metody szczegółowe………. 25
1.4.5. Metody porównań ………. 27
1.5. Źródła analizy finansowej w przedsiębiorstwie i prezentacja wyników ……….33
1.5.1. Źródła analizy finansowej……….33
1.5.2. Prezentacja wyników analizy finansowej……….37


Rozdział II
Charakterystyka analizy wskaźnikowej

2.1. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie analizy wskaźnikowej……….39
2.2. Analiza płynności ……….41
2.3. Analiza aktywności………. 45
2.4. Analiza zadłużenia i pokrycia……….49
2.5. Analiza rentowności ……….51


Rozdział III
Prezentacja firmy i wstępna analiza finansowa

3.1. Historia Spółki Jutrzenka S.A. ……….57
3.2. Sprzedaż i sytuacja rynkowa ……….59
3.2.1. Sprzedaż ………. 59
3.2.2. Pozycja na rynku ……….62
3.3. Wstępna analiza finansowa………. 63
3.3.1. Analiza bilansu ……….63
3.3.2. Analiza rachunku zysków i strat………. 68


Rozdział IV
Analiza wskaźnikowa kondycji finansowej firmy „Jutrzenka” na tle branży

4.1. Analiza rentowności ……….75
4.2. Analiza płynności………. 78
4.3. Analiza sprawności działania ……….80
4.4. Analiza zadłużenia i stopnia pokrycia ……….83


Zakończenie ……….89
Bibliografia ……….91
Spis tabel i rysunków ……….93

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto.

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram PDF/DOCX" pobieranie zacznie się automatycznie