Analiza finansowa KGHM S.A.


Wstęp………..3

Rozdzial I
Pojecie i rola analizy finansowej w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

1.1 Istota, przedmiotu i zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa………..6
1.2 źródła informacji do oceny finansowej przedsiębiorstwa………..9
1.3 Bilans………..10
1.4 Rachunek zysków i strat………..13
1.5 Rachunek przeplywów pienieznych………..17

Rozdzial II
Metody oceny przedsiębiorstwa za pomoca analiz

2.1 Wstępna analiza bilansu………..21
2.2 Wstępna analiza rachunku zysków i strat………..22
2.3 Analiza wskaznikowa. Wskazniki plynnosci………..25
2.4. Wskazniki zadłużenia i obslugi dlugu………..28
2.5. Wskazniki efektywnosci………..30
2.6. Wskazniki rentownosci………..32
2.7. Wskazniki wartosci rynkowej………..37

Rozdzial III
Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa XYZ S.A.

3.1. Charakterystyka spółki XYZ S.A………..38
3.2. Wstępna analiza sprawozdan finansowych XYZ S.A w latach 2008-2010………..41
3.2.1. Analiza dynamiki i struktury aktywów………..41
3.2.2. Analiza dynamiki i struktury pasywów………..43
3.2.3. Analiza dynamiki i struktury rachunku zysków i strat………..45
3.3. Analiza wskaznikowa XYZ S.A w latach 2008-2010………..47
3.3.1. Wskaznikowa ocena plynnosci finansowej………..47
3.3.2. Wskaznikowa ocena zadłużenia i obslugi dlugu………..48
3.3.3. Wskaznikowa ocena efektywnosci aktywów………..50
3.3.4. Wskaznikowa ocena rentownosci………..51
3.4. Ocena kondycji finansowej badanej spółki na podstawie analizy sprawozdan finansowych………..52

Zakończenie………..54
Spis tabel………..57
Spis rysunków………..57
Bibliografia………..58


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>