Analiza finansowa KGHM S.A.


Wstęp………..3

Rozdzial I
Pojecie i rola analizy finansowej w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

1.1 Istota, przedmiotu i zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa………..6
1.2 źródła informacji do oceny finansowej przedsiębiorstwa………..9
1.3 Bilans………..10
1.4 Rachunek zysków i strat………..13
1.5 Rachunek przeplywów pienieznych………..17

Rozdzial II
Metody oceny przedsiębiorstwa za pomoca analiz

2.1 Wstępna analiza bilansu………..21
2.2 Wstępna analiza rachunku zysków i strat………..22
2.3 Analiza wskaznikowa. Wskazniki plynnosci………..25
2.4. Wskazniki zadłużenia i obslugi dlugu………..28
2.5. Wskazniki efektywnosci………..30
2.6. Wskazniki rentownosci………..32
2.7. Wskazniki wartosci rynkowej………..37

Rozdzial III
Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa XYZ S.A.

3.1. Charakterystyka spółki XYZ S.A………..38
3.2. Wstępna analiza sprawozdan finansowych XYZ S.A w latach 2008-2010………..41
3.2.1. Analiza dynamiki i struktury aktywów………..41
3.2.2. Analiza dynamiki i struktury pasywów………..43
3.2.3. Analiza dynamiki i struktury rachunku zysków i strat………..45
3.3. Analiza wskaznikowa XYZ S.A w latach 2008-2010………..47
3.3.1. Wskaznikowa ocena plynnosci finansowej………..47
3.3.2. Wskaznikowa ocena zadłużenia i obslugi dlugu………..48
3.3.3. Wskaznikowa ocena efektywnosci aktywów………..50
3.3.4. Wskaznikowa ocena rentownosci………..51
3.4. Ocena kondycji finansowej badanej spółki na podstawie analizy sprawozdan finansowych………..52

Zakończenie………..54
Spis tabel………..57
Spis rysunków………..57
Bibliografia………..58


 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,96 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,96 zł Promocja do końca miesiąca

ZOBACZ WSZYSTKIE Z PODANEJ KATEGORII

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>