Analiza finansowa na podstawie danych spółki XYZ s.a. w latach 2011-2014.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp……….. 3

Rozdzial 1
Pojecie, istota, zadania oraz metody analizy finansowej

1.1 Pojecie analizy finansowej ………..4
1.2 Zadania analizy finansowej ………..8
1.3 Metody analizy finansowej ………..9


Rozdzial 2
Teoretyczne aspekty dotyczace zródel analizy finansowej

2.1 Źródła analizy finansowej ………..15
2.1.1. Rachunek zysków i strat……….. 19
2.1.2. Bilans ………..21
2.1.3. Przeplywy pieniezne……….. 24
2.1.4. Informacje dodatkowe ………..26
2.1.5. Zestawienie zmian w kapitale wlasnym ………..27


Rozdzial 3
Analiza wskaznikowa spółki XYZ s.a w latach 2011-2014 ………..32

3.1.Charakterystyka spółki XYZ S.A………… 29
3.1.1 Powstanie i rozwój……….. 29
3.1.2. Przedmiot działalnosci……….. 30
3.1.3. Analiza SWOT……….. 31
3.2. Wskazniki plynnosci finansowej……….. 32
3.3. Wskazniki sprawnosci działania ……….. 36
3.4. Wskazniki struktury finansowej……….. 41
3.5. Wskazniki rentownosci……….. 44
3.6. Analiza dyskryminacyjna – Model D. Hadasik ………..48
3.7. Analiza dyskryminacyjna – Model „poznanski”……….. 49


Zakończenie ………..50
Bibliografia……….. 51
Spis tabel ………..52
Spis schematów ………..53

 

Aby pobrać, wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:
Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.