Analiza finansowa na przykładzie firmy kosmetycznej XYZ Sp. z o.o.


Wstęp……..3

Rozdzial I
Cele i zakres analizy finansowej.

1.1. Znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu jednostkami
gospodarczymi……..5
1.2. Rodzaje analizy finansowej …….10
1.2.1. Analizy finansowe w firmach…….10
1.2.2. Analiza wstepna pozioma…….12
1.2.3. Analiza wstepna pionowa…….14
1.3. Źródła analizy finansowej……..15

Rozdzial II
Wskaznikowa analiza sprawozdan finansowych.

2.1. Charakterystyka ogólna……..24
2.2. Wskazniki rentownosci…….25
2.3. Wskazniki plynnosci finansowej……..28
2.4. Wskazniki zadluzenia…….31
2.5. Wskazniki efektywnosci…….32

Rozdzial III
Charakterystyka firmy kosmetycznej XYZ Sp. z o. o.

3.1. Ogólna charakterystyka firmy……..35
3.2. Analiza rynku i otoczenia konkurencyjnego firmy…….36
3.3. Analiza sytuacji finansowo – prawnej firmy……..38

Zakończenie…….43
Bibliografia……..44
Spis tabel……..46


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>