Analiza finansowa PKN Orlen za lata 2001-2002

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wprowadzenie……….3

Rozdzial I
Teoretyczne aspekty analizy finansowej

1.1. Istota i znaczenie analizy ekonomicznej……….4
1.2. Przedmiot analizy finansowej w przedsiębiorstwie……….5
1.3. Metody analizy finansowej……….6
1.4. Ogólna charakterystyka materialów zródlowych……….7
1.5. Analiza finansowa i jej uzytkownicy……….11


Rozdzial II
Prezentacja P.K.N. Orlen S.A.

2.1. Historia Powstania PKN Orlen S.A……….16
2.2. Informacje adresowe……….17
2.3. Zarzad oraz rada nadzorcza PKN Orlen S.A……….17
2.4. Przedmiot działalności PKN Orlen S.A……….18
2.5. informacje o podstawowych produktach oraz rynkach zbytu i zródlach zaopatrzenia………19
2.6. Struktura akcjonariatu……….22
2.7. Struktura grupy kapitalowej na dzien 30.06.2003 r……….23
2.8. Zatrudnienie w PKN Orlen S.A……….25
2.9. PKN Orlen S.A. na rynku, a konkurencja……….25


Rozdzial III
Elementy sprawozdania finansowego
28
3.1. Istota bilansu……….28
3.1.1 Analiza bilansu Polskiego koncernu naftowego Orlen S.A. 2001-2002………34
3.1.2. Analiza aktywów i pasywów bilansu – dynamika……….36
3.1.3 Analiza aktywów i pasywów bilansu – struktura……….41
3.1.4.Analiza wskaznikowa bilansu PKN Orlen S.A. 2001-2002………43
3.2. Istota rachunku zysku i strat……….48

Rozdzial IV
Finansowa analiza wskaznikowa
55
4.1. Wskaznik plynnosci……….55
4.1.1 Wskaznik biezacej plynnosci……….56
4.1.2. Wskaznik szybkiej plynnosci……….56
4.1.3. Wskaznik plynnosci natychmiastowej………57
4.2. Analiza rentownosci przedsiębiorstwa……….59
4.2.1. Wskaznik rentownosci sprzedazy……….60
4.2.2. Wskaznik rentownosci majątku……….60
4.2.3. Wskaznik rentownosci kapitału wlasnego……….61
4.3. Wskaznik Efektywnosci zarządzania majatkiem……….63
4.3.1 Wskaznik rotacji majątku……….64
4.3.2. Wskaznik rotacji majatku trwalego……….65
4.3.3. Wskaznik rotacji majatku obrotowego……….65
4.3.4. Wskaznik rotacji zapasów……….66
4.3.5. Wskaznik dlugosci cyklu zapasów……….66
4.3.6. Wskaznik rotacji naleznosci……….67
4.3.7. Wskaznik dlugosci cyklu naleznosci……….67
4.4. Wskaznik zadluzenia……….70
4.4.1. Wskaznik ogólnego zadluzenia……….70
4.4.2. Wskaznik zadłużenia kapitału wlasnego……….71
4.4.3. Wskaznik pokrycia zadłużenia kapitalami wlasnymi……….72
4.4.4. Wskaznik zadłużenia dlugoterminowego……….72
4.5. Model Du Ponta……….73
4.6. Test „Z“ Edwarda Altmana……….77


Rozdzial V
Aanaliza ryzyka i kosztu kapitalu
80
5.1. Próg rentownosci……….80
5.2. Margines bezpieczenstwa……….82
5.3. Dzwignia operacyjna……….83
5.4. Dzwignia finansowa……….85
5.5. Zarządzanie kapitalem obrotowym netto……….87


Wnioski koncowe……….90
Bbiliografia