Analiza finansowa przedsiębiorstwa- hutownia XYZ.


Wstęp………..5

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka analizy finansowej

1.1. Istota i zadania analizy finansowej……….. 7
1.2. Metody analizy finansowej……….. 10
1.3. Materialy zródlowe analizy finansowej……….. 14
1.4. Formy prezentacji wyników……….. 25

Rozdzial II
Analiza wskaznikowa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

2.1. Istota analizy wskaznikowej……….. 29
2.2. Wskazniki plynnosci finansowej……….. 31
2.3. Wskazniki sprawnosci ………..38
2.4. Wskazniki zadluzenia ………..42
2.5. Wskazniki rentownosci ………..45

Rozdzial III
Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa XYZ

3.1. Rys historyczny i ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa……….. 49
3.2. Wstępna analiza sprawozdan finansowych spólki ………..52
3.3. Analiza plynnosci ………..54
3.4. Analiza sprawnosci ………..56
3.5. Analiza zadluzenia ………..57
3.6. Analiza rentownosci ………..59

Zakończenie ………..61
Spis literatury ………..63
Zalaczniki ………..65
Spis tabel ………..69

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>