Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej na podstawie sprawozdan finansowych.


Wstęp………3

Rozdzial I
Charakterystyka i rodzaje analiz sporzadzanych w przedsiębiorstwie

1. Analiza ekonomiczna i jej znaczenie dla przedsiębiorstwa……… 4
1.1. Przedmiot analizy techniczno-ekonomicznej……… 6
1.2. Istota analizy finansowej……… 7
2. Ogólna charakterystyka metod i organizacji analizy finansowej……… 9
2.1 Podzial analiz ekonomicznych……… 11
2.2 Metody rachunkowe stosowane w analizach……… 14
3. Formy prezentacji wyników……… 16


Rozdzial II
Podstawowe sprawozdania finansowe sporzadzone w przedsiębiorstwie i ich analiza

1. Źródła i wstepna analiza sprawozdan finansowych……… 20
1.1. Bilans……… 21
1.2. Pionowa analiza bilansu……… 25
1.3. Pozioma analiza bilansu……… 29
1.4. Rachunek wyników i jego wstepna analiza……… 33
2. Analiza wskaznikowa danych bilansu i rachunku wyników……… 40
2.1. Wskazniki plynnosci finansowej……… 41
2.2. Wskazniki zadluzenia……… 44
2.3. Wskazniki obrotowosci……… 46
2.4. Wskazniki rentownosci……… 50


Rozdzial III
Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

1. Ogólna charakterystyka Przedsiębiorstwa PKS……… 52
1.1. Wstępna analiza bilansu……… 54
1.2. Wstępna analiza rachunku wyników……… 58
2. Badanie plynnosci finansowej przedsiębiorstwa……… 62
3. Ocena stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa……… 64
4. Analiza sprawnosci działalności przedsiębiorstwa……… 66
5. Analiza rentownosci przedsiębiorstwa……… 70
6. Ocena ogólna przedsiębiorstwa……… 72


Spis tabel……… 75
Spis rysunków……… 76
Spis zalaczników……… 77
Bibliografia.


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>