Analiza finansowa przedsiębiorstwa XYZ na podstawie sprawozdan finansowych w latach 2002-2004


Wstęp

Rozdzial I.
Istota analizy finansowej i jej rola w procesię podejmowania decyzji

1.1. Istota i przedmiot analizy finansowej
1.2. Źródła analizy finansowej
1.3. Metody analizy finansowej
1.4. Rodzaje analiz


Rozdzial II
.
Narzedzia badania kondycji finansowej

2.1. Sprawozdawczość finansowa w świetle obowiazujacej ustawy o rachunkowosci
2.1.1. Bilans majatkowy i jego struktura
2.1.2. Rachunek wyników
2.1.3. Rachunek przeplywów pienieznych
2.1.4. Zestawienie zmian w kapitale wlasnym
2.2. WskaZniki plynnosci
2.2.1.WskaZniki wspomagania finansowego
2.2.2. WskaZniki obrotowosci
2.2.3. WskaZniki rentownosci


Rozdzial III.

Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

3.1. Ogólna charakterystyka XYZ
3.2. Analiza bilansu
3.3. Analiza wskaznikowa


Podsumowanie i wnioski koncowe
Bibliografia
Spis tabel, rysunków, schematów i wykresów

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>